top of page
Networking_edited_edited.jpg

Diploma iz dečje i adolescentne psihoterapije

Opšte informacije:

Diploma postdiplomskih studija dečje i adolescentne psihoterapije akreditovan je program koji se sprovodi u vremenskom okviru od 2 školske godine. Rad sa decom i adolescentima zahteva specijalizovana znanja, veštine i kompetencije i zahteva razumevanje jedinstvenog konteksta tretmana dece i adolescenata. Neki terapeuti rade sa ovim populacijama iako imaju samo opštu psihoterapijsku edukaciju sa minimalnom ili pak neakreditovanom specijalizovanom obukom za rad sa decom i adolescentima. Naša namera je da ponudimo kvalitetno, solidno i akreditovano obrazovanje u ovoj oblasti. Ovaj program osmišljen je tako da obuhvati sva pitanja koja su specifična u radu sa decom i adolescentima kako bi se budućem psihoterapeutu ponudila sva neophodna znanja

Pregled programa (moduli):

 1. Integrativni pristup psihoterapiji dece i adolescenata 1

 2. Razvojna psihologija

 3. Dečja i adolescentna psihopatologija

 4. Terapija igrom

 5. Klinička dijagnoza i procena dece i adolescenata

 6. Integrativni pristup psihoterapiji dece i adolescenata 2

 7. Psihoterapijski odnos u radu sa decom i adolescentima

 8. Planovi tretmana i intervencije koje se odnose na specifične lične ili kontekstualne teškoće koje doživljavaju deca i adolescenti

 9. Etika u radu sa decom i adolescentima

 10. Klinička praksa uz superviziju

 11. Lična terapija

 12. Studija slučaja

Opšti pedagoški postupci:

Ovaj program izvodi se različitim metodama nastave i učenja. Osnovna ideja je da studenti uče iz sopstvenog iskustva kroz aktivno učešće. Nastavni plan se izvodi kroz sledeće metode: predavanja, prezentacije, diskusije, igranje uloga, radionice, aktivan rad (uključujući ličnu terapiju) u ulozi studenta-klijenta u malim grupama, demonstracije, seminari itd. Studenti se podstiču da razvijaju refleksivno i kritičko mišljenje, kreativnost, sposobnost sinteze i analize i da se aktivno uključuju i učestvuju.

Procena:

EAGTI-SEB smatra da je veoma važno da svaki student ima mogućnost da pokaže svoje znanje i ono što je iskustveno naučio. Da bi različiti stilovi, sposobnosti i oblasti budućeg razvoja studenata mogli da dođu do izražaja, koriste se različite metode koje uključuju seminarske radove, prezentacije i odgovaranje na pitanja u vezi sa njima.

Ukupan broj ECTS bodova za završen program:

65 ECTS

bottom of page