top of page
Female Presenter

Stručni kadar

Akademska saradnja između EAPTI-SEB-a i njegovih partnera, geštalt instituta širom Evrope, proširila se tokom godina i postala glavni nosilac visokokvalitetne stručne obuke i supervizirane prakse geštalt psihoterapije. Ovo ne bi bilo moguće bez zalaganja i posvećenosti tima predavača pod vođstvom dr Lidije Pecotić.  

 

Tokom svoje istorije EAPTI-SEB pozivao je vodeće ličnosti iz geštalt psihoterapije. Izdvojićemo samo neke predavače koji nisu više među nama: Prof. dr Josip Berger, Serž Žinžer, osnivač Pariske škole geštalta, Ken Evans, direktor Instituta za psihoterapijsku obuku Scarborough (SCPTI) i osnivač Evropskog instituta za psihoterapijske studije (EUROCPS).

 

Danas naša škola ima bogat stručni kadar sa predavačima koji dolaze iz različitih zemalja, iz različitih modaliteta psihoterapije i iz različitih oblasti specijalizacije.

Dr Lidija Pecotić

Dr Lidija Pecotić

Direktor i osnivač EAPTI-SEB-a

Lidija Pecotić je internacionalni geštalt trener, supervizor i terapeut. Magistrirala je na kliničkoj psihologiji (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Jugoslavija, 1986). Doktorirala je na kliničkoj psihologiji (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija, 1994.).

Status akreditovanih učitelja i supervizora EAPTI-SEB-a

Marija Stefanović, D.Psych (Gest) Hon.

Marija Stefanović, D.Psych (Gest) Hon.

Marija Stefanović klinički je psiholog, geštalt terapeut, trener i supervizor, kao i koordinator i pomoćnik predsednika Studija za edukaciju Beograd. Diplomirala je na Katedri za kliničku psihologiju na Univerzitetu u Beogradu.

Gordana Mićović, M.Psych (Gest)

Gordana Mićović, M.Psych (Gest)

Gordana Mićović diplomirala je kliničku psihologiju na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 1982. godine. Pri EAPTI – Studio za edukaciju Beograd od 2000. aktivno vodi edukativno-iskustvene i supervizijske grupe kao geštalt učitelj i supervizor. Psihološko savetovalište „Imago“ osnovala je 1991.

Sanja Bratina, M.Psych (Gest)

Sanja Bratina, M.Psych (Gest)

Sanja Bratina diplomirala je kliničku psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i završila master studije iz psihologije – modul psihoterapija u Novom Sadu. Doktorand je druge godine na tom fakultetu.

Marina Pješčić, M.Psych (Gest)

Marina Pješčić, M.Psych (Gest)

Marina Pješčić je klinički psiholog, geštalt psihoterapeut i supervizor, trener u bazičnom i naprednom programu iz geštalt psihoterapije. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Marija Krivačić, M.Psych (Gest)

Marija Krivačić, M.Psych (Gest)

Marija Krivačić diplomirala je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Završila je edukaciju iz sistemske porodične terapije, kao i edukaciju iz geštalt psihoterapije u EAPTI – Studio za edukaciju Beograd. Nosilac je nacionalnih i evropskih sertifikata za psihoterapiju (SDPTS, EAGT, EAP)

Dušanka Jovanović. M.Psych (Gest)

Dušanka Jovanović. M.Psych (Gest)

Dušanka Jovanović po završetku fakulteta započela je edukaciju iz psihoterapije koja obuhvata osnovna znanja transakcione analize (TA), porodične sistemske psihoterapije, bioenergetske analize, dok je diplomu geštalt terapeuta dobila 1998. posle treninga u Studiju za edukaciju Beograd.

Dragana Ilić, M.Psych (Gest)

Dragana Ilić, M.Psych (Gest)

Dragana Ilić diplomirala je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Master je završila na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Anica Dudvarski, M.Psych (Gest)

Anica Dudvarski, M.Psych (Gest)

Anica Dudvarski je klinički psiholog, diplomirani geštalt terapeut i supervizor, trener u bazičnom i naprednom programu iz geštalt psihoterapije. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde je završila i specijalističke studije iz predškolske pedagogije.

Snežana Opačić, M.Psych (Gest)

Snežana Opačić, M.Psych (Gest)

Snežana Opačić diplomirala je psihologiju 1992. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od 1992. radi kao nastavnik psihologije i stručni saradnik-psiholog u Medicinskoj školi u Šapcu, a od 2002. do 2013. godine i direktor je te škole.

Ljiljana Božović, M.Psych (Gest)

Ljiljana Božović, M.Psych (Gest)

Ljiljana Božović, klinički psiholog, diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1993. godine bavi se psihološkim aspektom oporavka osoba nakon gubitka dela tela, kao zdravstveni saradnik u timu za protetičku rehabilitaciju osoba s amputacijama ekstremiteta.

bottom of page