top of page
Networking_edited_edited.jpg

Sertifikat iz geštalt terapije u radu sa organizacijama

Opšte informacije:

Postdiplomski sertifikat iz geštalt terapije u organizacijama specijalizovan je program koji nudi učenje, znanje i veštine primene osnovnih principa geštalt terapije u radu sa organizacijama, timovima, liderima, menadžerima i zaposlenima u organizacijama.

Rad u polju organizacija zahteva razumevanje složenog sistema organizacije kao celine, odnosa između zaposlenih, uključujući formalne i neformalne odnose, skrivene dinamike, kao i razumevanje odnosa organizacije i okruženja/šireg polja, čiji je ona integralni deo. Cilj je pronalaženje načina da se organizacija, timovi i zaposleni podrže u promeni, rastu i razvoju i kreativnijem adaptiranju na stalno promenjivo okruženje.

Program traje 1,5 godinu i podržava razvoj kompetentnih geštalt konsultanata i koučeva koji mogu da ponude svoje usluge organizacijama.

Pregled programa (moduli):

  1. OSNOVNI PRINCIPI GEŠTALT TERAPIJE U RADU SA ORGANIZACIJAMA

  2. DIJAGNOSTIKOVANJE ORGANIZACIJE I INTERVENCIJE

  3. LIDERSTVO – GEŠTALT PRISTUP

  4. GEŠTALT PRISTUP U RADU SA TIMOVIMA

  5. KOUČING – GEŠTALT PRISTUP

  6. UPRAVLJANJE PROMENAMA U ORGANIZACIJAMA

  7. INTEGRACIJA I ZAVRŠAVANJE – STUDIJA SLUČAJA

Opšti pedagoški postupci:

Ovaj program izvodi se različitim metodama nastave i učenja. Osnovna ideja je da polaznici programa uče iz sopstvenog iskustva kroz aktivno učešće. Nastavni plan se izvodi kroz sledeće metode: predavanja, prezentacije, diskusije, igranje uloga, radionice, demonstracije, aktivan rad u malim grupama i primenu stečenih znanja i veština u organizacijama, individualno i u timovima. Podsticaće se kreativnost, aktivno uključivanje/učešće, refleksivno i kritičko razmišljanje, sposobnosti sinteze i analize.

Procena:

EAGTI-SEB smatra da je veoma važno da svaki polaznik ima mogućnost da pokaže svoje znanje i ono što je iskustveno naučio. Da bi različiti stilovi, sposobnosti i oblasti budućeg razvoja polaznika mogli da dođu do izražaja, koriste se različite metode koje uključuju pisane zadatke i fidbekove trenera na njih. Završni ispit zasnovan je na studiji slučaja i prezentovanju praktičnog rada u organizaciji, kao i odgovaranje na pitanja inspirisana studentovim pisanim zadacima i prezentacijama.

Ukupan broj ECTS bodova za završen program:

30 ECTS

bottom of page