top of page
Support Group_edited.jpg

Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija sastavni je deo različitih programa koji se nude u EAPTI-SEB-u. Studenti mogu slobodno da biraju svog psihoterapeuta kako bi obezbedili privatnost i poverljivost. Važno je da se uvere da je izabrani psihoterapeut registrovan/licenciran i da radi u skladu sa aktuelnim zahtevima struke i Etičkog kodeksa EAPTI-SEB-a.

 

Dodatne informacije i smernice o registrovanim/licenciranim psihoterapeutima, možete naći na linku:

Terapeuti akreditovani za individualni rad sa edukantima EAPTI-SEB-a

bottom of page