top of page
Watching a Movie

Kongresi

Godine 2014. dr Lidija Pecotić, direktor EAPTI-SEB-a, podstaknuta idejom da znanje, iskustvo i ljubav prema geštalt psihoterapiji proširi izvan granica visokoškolskih ustanova i pojedinačnih centara, ostvaruje ovu zamisao putem organizovanja redovnih kongresa geštalt psihoterapije koji podrazumevaju međunarodno i interdisciplinarno učešće. U saradnji sa kolegama iz različitih centara za geštalt psihoterapiju, uključujući: Srbiju, Makedoniju, Maltu, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Crnu Goru, Nemačku, Veliku Britaniju i Italiju, ovi kongresi postaju stvarnost u kojoj učestvuje više od 500 ljudi iz celog sveta,

  

Cilj ovih kongresa je da predstavi sadržaj i proces odgovora učesnika na odabranu temu kongresa, koja obično proističe iz prethodnog kongresa, kao i da otvori platformu za diskusiju, da istraži i otkrije nove načine na koje odgovaramo na izazove koje savremeno društvo neprestano donosi geštalt psihoterapiji i psihoterapiji uopšte.

 

Nastojimo da kroz iskustva kongresa poboljšamo načine na koje se fenomeni povezani sa psihoterapijom posmatraju i na koje im se pristupa u savremenom društvu; da inspirišemo učesnike za dalji lični i profesionalni razvoj i da, deleći zajedničke edukativne programe, u procesu formiranja geštalt psihoterapeuta i na putovanju kroz praksu psihoterapije, razvijamo svoju stručnu zajednicu,

 

Upravo stoga, kongresi predstavljaju dodatni način nastave i doprinose procesu iskustvenog učenja svih studenata koji pohađaju edukativne programe u EAPTI-SEB-u i EGN-u. Takođe, studentima se pruža prilika da upoznaju druge članove stalno rastuće geštalt zajednice – studente, učitelje, predavače, govornike, pionire u polju psihoterapije koji dolaze iz različitih zemalja, obrazovnih ustanova, kao i iz srodnih oblasti znanja.

 

Kongresi se obično sastoje od glavnih predavanja, i onih za manji broj učesnika i radionica. Sve ih vode istaknuti međunarodni predavači iz različitih naučnih i socio-kulturnih oblasti.

 

Kongresi su takođe važni jer slave pojedince koji su značajno doprineli polju psihoterapije. Od drugog kongresa započela je tradicija u kojoj se dodeljuju dve značajne nagrade – plakete za najuspešnija dostignuća u oblasti psihoterapije: 

 

  • ​Nagrada „Josip Berger“ dodeljuje se za najuspešnije dostignuće u oblasti obrazovanja psihoterapeuta.

  • Nagrada „Ken Evans“ dodeljuje se za najuspešnije dostignuće u polju razvoja profesije psihoterapije.

 

​Kongresi se organizuju uz neprekidno nesebično zalaganje dr Lidije Pecotić u saradnji sa sledećim centrima:

  • Evropski akreditovan obrazovni institut za psihoterapiju Malta – GPTIM, visokoškolska ustanova (NCFHE 2014-FHI-020);

  • Evropski akreditovan obrazovni institut za psihoterapiju – Studio za edukaciju Beograd, Srbija;

  • Evropski akreditovan obrazovni institut za psihoterapiju – Geštalt institut Skopje, Makedonija;

  • Obrazovni institut za geštalt psihoterapiju – Psiho-Integrum d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina;

  • Evropski akreditovan obrazovni institut za geštalt psihoterapiju – Psihika d.o.o. Zadar, Hrvatska;

  • Intronaut NGO Zagreb, Hrvatska;

  • Udruženje geštalt psihoterapije Crne Gore.

EAPTI-SEB koristi ovu priliku da izrazi poštovanje i zahvali se svima koji su doprineli ostvarivanju ovog procesa.

Predstojeći kongres

VI međunarodni interdisciplinarni kongres geštalt psihoterapije: "Relacuska perspektiva u psihoterapui ljudskih sistema od pojedinca do drustva"

VI međunarodni interdisciplinarni kongres geštalt psihoterapije: "Relacuska perspektiva u psihoterapui ljudskih sistema od pojedinca do drustva"


11 – 14 septembar 2025


Mesto: Zadar, Croatia

Prethodni kongresi

V međunarodni interdisciplinarni kongres geštalt psihoterapije:
”Pomeranje granica geštalt psihoterapije – polja i strategije primene”

V međunarodni interdisciplinarni kongres geštalt psihoterapije: ”Pomeranje granica geštalt psihoterapije – polja i strategije primene”


21 – 24 septembar 2023.


Mesto: Malta – Hotel Hilton i Cavalieri Hotel Malta, St Julian’s

IV međunarodni interdisciplinarni kongres geštalt psihoterapije:
"Ljubav i stanje sadašnjeg čovjeka"

IV međunarodni interdisciplinarni kongres geštalt psihoterapije: "Ljubav i stanje sadašnjeg čovjeka"


23 – 26 septembar 2021


Mesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

“Postajati psihoterapeut – istraživanje autentičnosti, kreativnosti, kompetentnosti i odgovornosti profesije”

“Postajati psihoterapeut – istraživanje autentičnosti, kreativnosti, kompetentnosti i odgovornosti profesije”


III međunarodni interdisciplinarni kongres geštalt psihoterapije “Postajati psihoterapeut – istraživanje autentičnosti, kreativnosti, kompetentnosti i odgovornosti profesije” održan je od 12. do 15. septembra 2019. u Skoplju, Makedonija.


Kongres su organizovali Geštalt institut iz Skoplja i mreža EAPTI-GPTIM, a održan je u Domu ARM u Skoplju. Tokom četiri dana imali smo priliku da budemo domaćini za 380 učesnika iz 13 evropskih zemalja (Makedonije, Malte, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Grčke, Bugarske, Kosova, Italije, Turske, Nemačke i Švajcarske).


Tema kongresa pružila nam je priliku da sagledamo različite načine razvijanja profesionalnih veština i standarda kroz izlaganja 18 glavnih predavača, 36 usmenih prezentacija, 33 poster-prezentacija i 23 radionice.


Imali smo čast da nam glavni predavač bude Charles Cassar, predsednik Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP). Njegovo izlaganje na temu „Politika psihoterapije” istaklo je praktičnu vrednost psihoterapije kao pokretača društvenih i političkih promena. Zatim se predstavila profesorka, članica nacionalne akademije MANU, akademk Nada Pop Jordanova, svojim predavanjem o važnim saznanjima iz neuronauke koja treba primeniti i koristiti u procesu psihoterapijske specijalizacije „Tamo gde psihoterapija sreće neuronauku”. Dubravka Kocijan Hercigonja neuropsihijatar i psihoterapeut iz Hrvatske i Mira Klarin, profesorka razvojne psihologije takođe iz Hrvatske, svojim predavanjima i radionicama donele su nam važna saznanja o „Značaju i teškoćama psihoterapijskog rada sa decom i adolescentima”, kao i na temu „Šta bi geštalt terapeut trebalo da zna o principima razvojnog rasta viđeno kroz paradigmu životnog veka“.


Imali smo čast da nam s Malte dođe Lidija Pecotić, direktor i osnivač GPTIM-a, sa predavanjem o akademskoj saradnji između visokoškolske ustanove Evropski akreditovanog obrazovnog instituta za psihoterapiju na Malti i njegovih partnera, Geštalt instituta širom Evrope, pod nazivom „Formiranje geštalt psihoterapeuta kroz dijaloško iskustveno učenje i prijateljstvo“. Jedan od predavača bio je Sandro Spiteri, član Odbora za osiguranje kvaliteta EAPTI-GPTIM-a, koji nam je govorio o “Uticaju umreženog osiguranja kvaliteta na psihoterapijski trening”. Takođe smo imali priliku da nam Joyce Sciberras drži predavanje i radionicu na temu podudarnosti i autentičnosti sa kojima razvijamo terapijski odnos – “Ogledalce, ogledalce”. Rene Cammilleri govorio nam je o “Mitu o ranjenom iscelitelju”


Iz Turske nam je došla Ceylan Das koja je održala predavanje i radionicu na temu "Kako postati psihoterapeut"; iz Bugarske, Elena Ilieva čija je tema “Osvajanje nove teritorije za geštalt“; iz Grčke, Kostantinidou Antonia, koja nam je govorila o tome kako je to „Biti psihoterapeut: asimetrična odgovornost našeg prisustva ”. Obradovalo nas je što smo imali tri radionice i predavanje Bertrama Muellera Iz Nemačke sa kojim smo radili na teme “Kako transformisati lance ljudskog bića – osećanje anksioznosti, krivice i stida pretvoriti u resurse autentičnog života” i „ Metod klatna kao podrška procesu postajanja”; bila nam je čast što nam je Iz Italije došao Giovanni Salonia koji se predstavio predavanjem i radionicom o svom radu sa porodičnim sistemima u geštalt terapiji, „Ples stolica i ples zamenica” i “Mesec je sačinjen od sira – geštalt terapija i granični jezik“. Iz Švajcarske nam je došao Schulthess Peter sa predavanjem o „Važnosti ličnosti psihoterapeuta“; iz Bosne i Hercegovine nam se obratila Sanela Selmanović Podrug, iz Hrvatske Margarita Mesić, a i iz Crne Gore Valentina Relković.


I poslednje, ali ne manje važno, direktor Kongresa i direktor Geštalt instituta Skoplje, profesor dr Emilija Stoimenova Canevska, dekan Fakulteta humanističkih i društvenih nauka Internacionalnog balkanskog univerziteta u Skoplju, predstavila nam se sa radionicom i predavanjem na temu „Istraživanje autentičnosti, kreativnosti, kompetentnosti i odgovornosti profesije kroz superviziju“.


Duboko dirnuti i zadovoljni realizacijom Kongresa, verujemo da su ova četiri dana stvorila zajednički temelj za održivi kvalitet koji će nas objediniti i omogućiti bolje razumevanje i saradnju.

”Ljudsko biće i procesi promena – implikacije za geštalt terapiju i srodne discipline”

”Ljudsko biće i procesi promena – implikacije za geštalt terapiju i srodne discipline”


II međunarodni interdisciplinarni kongres geštalt terapije pod nazivom „Ljudsko biće i procesi promene - implikacije za geštalt terapiju i srodne discipline“ održan je u Beogradu, od 15. do 18. septembra 2017. Ceremonija otvaranja započela je u petak 15. septembra u 19.30. Kongres je održan u Kolarčevom narodnom univerzitetu.

“Savremenost, svesnost, etika, psihoterapija”

Contemporaneity, Awareness, Ethics, Psychotherapy


Prvi međunarodni interdisciplinarni kongres geštalt terapije pod nazivom „Savremenost, svesnost, etika, psihoterapija” održan je u Zagrebu, od 18. do 20. septembra 2015.

bottom of page