top of page
Female Presenter

Komisija predstavnika studenata EAPTI-SEB-a

Predstavnici studenata deluju pojedinačno u ime svojih edukativnih grupa u zavisnosti od problema i/ili okolnosti koje treba rešavati. Oni predstavljaju svoje kolege u pogledu zajedničkih pitanja koja se pojave u okviru njihove edukativne grupe. Predstavnici komuniciraju sa Odborom EAPTI-SEB-a (Bordom škole) o svim relevantnim pitanjima u njihovoj grupi u cilju pronalaženja najboljih mogućih rešenja.

Spisak studentskih reprezenata akademska 2021/2022 (22.12.2021.)

 

Godina edukacije I

Mentor Marija Stefanovic

Student reprezent Tijana Selakovic

Pošalji e-mail

Godina edukacije I

Mentor Ivana Vidaković, Dragana Ilić

Student reprezent Novak Grujičić

Pošalji e-mail

 

Godina edukacije I

Mentor Marija Stefanović, Ivana Vidaković

Student reprezent Teodora Joka

Pošalji e-mail

 

Godina edukacije I (od januara II)

Mentor Ljiljana Božović, Sanja Bratina

Student reprezent Dunja Glavonjić

Pošalji e-mail

 

Godina edukacije II

Mentor Marija Krivacic. Duska Jovanovic

Student reprezent Sonja Đurović

Pošalji e-mail

 

Godina edukacije II

Mentor Snežana Opačić, Marina Pješčić

Student reprezent Milana Stamenković

Pošalji e-mail

Godina edukacije II

Mentor Anica Dudvarski, Gordana Mićović

Student reprezent Đorđe Petrović

Pošalji e-mail

 

Godina edukacije II

Mentor Marija Stefanović, Dragana Ilić

Student reprezent Nevena Radivijević

Pošalji e-mail

Godina edukacije II

Mentor Snežana Opačić, Marina Pješčić

Student reprezent Njegoš Vujadinović

Pošalji e-mail

Godina edukacije II (u prelazu na III)

Mentor Anica Dudvarski, Dragana Ilić

Student reprezent Dragana Petrović

Pošalji e-mail

Godina edukacije III

Mentor Ljiljana Božović, Sanja Bratina

Student reprezent Marija Čokonić-Timotić

Pošalji e-mail

Godina edukacije IV

Mentor Marija Stefanović

Student reprezent Sasa Velimir

Pošalji e-mail

Godina edukacije IV

Mentor Sneža Opačić, Dragana Ilić

Student reprezent Milena Ivković

Pošalji e-mail

Godina edukacije IV

Mentor Sanja Bratina

Student reprezent Kristina Potkonjak

Pošalji e-mail

Godina edukacije IV

Mentor Sanja Bratina

Student reprezent Aleksandra Vlajić

Pošalji e-mail

Godina edukacije IV

Mentor Ljiljana Bozovic, Anica Dudvarski

Student reprezent Sofija Petkovic

Pošalji e-mail

Godina edukacije IV (jos malo V)

Mentor Dusanka Jovanovic, Marija Krivacic

Student reprezent Lazar Nikolić

Pošalji e-mail

Godina edukacije IV (odslušana)

Mentor Marija Stefanovic

Student reprezent Teodora Delić

Pošalji e-mail

Godina edukacije IV (odslušana)

Mentor Ivana Vidaković

Student reprezent Aleksa Petrović

Pošalji e-mail

Godina edukacije IV (odslušana)

Mentor Dragana Ilic, Snezana Opacic

Student reprezent Andrej Gavrilović

Pošalji e-mail

Godina edukacije IV (odslušana)

Mentor Marija Stefanovć

Student reprezent Tamara Dinić Mirković

Pošalji e-mail

Godina edukacije V

Mentor Anica Dudvarski, Ljiljana Božović

Student reprezent Sonja Stojanović

Pošalji e-mail

Godina edukacije V

Mentor Anica Dudvarski

Student reprezent Sofija Ćirić

Pošalji e-mail

Godina edukacije V

Mentor Gordana Mićović

Student reprezent Marija Milošević

Pošalji e-mail

Godina edukacije V

Mentor Marina Pješčić, Gordana Mićović

Student reprezent Tanja Trifković

Pošalji e-mail

Godina edukacije V

Mentor Marija Krivačić, Duška Jovanović

Student reprezent Tatjana Gutić

Pošalji e-mail

Predstavnici studenata za školsku godinu 2021/2022:

 

Tijana Selakovic

Pošalji e-mail

Novak Grujičić

Pošalji e-mail

 

Teodora Joka

Pošalji e-mail

 

Dunja Glavonjić

Pošalji e-mail

 

Sonja Đurović

Pošalji e-mail

 

Milana Stamenković

Pošalji e-mail

Đorđe Petrović

Pošalji e-mail

 

Nevena Radivijević

Pošalji e-mail

Njegoš Vujadinović

Pošalji e-mail

Dragana Petrović

Pošalji e-mail

Marija Čokonić-Timotić

Pošalji e-mail

Sasa Velimir

Pošalji e-mail

Milena Ivković

Pošalji e-mail

Kristina Potkonjak

Pošalji e-mail

Aleksandra Vlajić

Pošalji e-mail

Sofija Petkovic

Pošalji e-mail

Lazar Nikolić

Pošalji e-mail

Teodora Delić

Pošalji e-mail

Aleksa Petrović

Pošalji e-mail

Andrej Gavrilović

Pošalji e-mail

Tamara Dinić Mirković

Pošalji e-mail

Sonja Stojanović

Pošalji e-mail

Sofija Ćirić

Pošalji e-mail

Marija Milošević

Pošalji e-mail

Tanja Trifković

Pošalji e-mail

Tatjana Gutić

Pošalji e-mail

bottom of page