top of page
Female Presenter

O nama

Evropski akreditovan psihoterapijski trening institut – Studio za edukaciju Beograd

ISTORIJAT GEŠTALT STUDIJA BEOGRAD

 

1.1.1 Kako su uslovi i događaji u okruženju uticali na NASTANAK I RAZVOJ GS – Beograd

 

Osnovna teorijska znanja o konceptima geštalt psihoterapije studenti psihologije u našoj zemlji dobijali su na četvrtoj godini studija u okviru predmeta Osnovi psihoterapije i savetovanja.

Institut za geštalt terapiju Los Anđelesa 1972. godine organizuje prve edukativne programe u našoj zemlji. Tako je otvorena mogućnost da geštalt psihoterapija i kod nas zaživi u praksi u radu sa klijentima.

Za nastanak i razvoj GS – Beograd važan momenat je učešće njenog osnivača Lidije Pecotić u Geštalt terapijskim grupama Mladena Kostića (1981–1986) fokusiranim na individualnu psihoterapiju, učešće u radonicama Hantera Bomona (1983–1986), a posebno njen odlazak u SAD i nastavak edukacije u Centru u San Dijegu kod Irvinga i Mirijam Polster (1984–1985), kao i dalje kontinuirano edukovanje kod poznatih geštalt terapeuta.

 

​1.1.2 OSNIVANJE GS – Beograd 1990. godine

 

Donošenje prvog Zakona o privatnoj psihološkoj praksi u našoj zemlji 1990. godine omogućava da iste godine Lidija Pecotić osnuje Geštalt studio Beograd za edukaciju iz oblasti psihologije.

Prve dve edukativne grupe, sa ukupno 24 studenta, počinju sa treningom u januaru 1991. godine. Trening program bio je namenjen diplomiranim psiholozima, diplomiranim pedagozima, psihijatrima, lekarima, socijalnim radnicima i svim zainteresovanim koji su imali diplomu iz neke od srodnih profesija, a želeli su da nastave svoj lični razvoj u oblasti psihoterapije i savetovanja.

1.1.3 RAST I RAZVOJ GS – Beograd

Kreativno prolagođavanje GS – Beograd promenama u okruženju

Na samom početku GS – Beograd otvorio je geštalt polje za radoznale, marljive, uporne studente željne iskustva u geštalt psihoterapijskom radu. Iz tog polja bilo je moguće kreirati bezbroj puteva razvoja. Zajedničkim entuzijazmom, idejama, željama, upornim radom dr Lidije Pecotić, a zatim i učitelja Studija koji su „iznedreni“ iz prve 3 generacije edukanata, kao i kasnijih generacija studenata, kreiran je autentičan put koji je sada deo istorije GS – Beograd.

Razvoj GS – Beograd prate velike državne i političke promene u našoj zemlji: vreme rata i razdruživanja jugoslovenskih republika od 1992; vreme bombardovanja 1999; velika previranja na političkom polju i mnoštvo egzistencijalnih problema za sve građane. Uprkos teškoćama koje se odražavaju i na rad GS – Beograd, proces rasta i razvoja nastavlja se sa još većim ambicijama: nove edukativne grupe; dolazak poznatih svetskih terapeuta u našu zemlju na poziv GS – Beograd: Daglasa Davidova, Bertrama Milera, Serža Žinžera, predsednika Internacionalne federacije za geštalt trening organizaciju (FORGE); odlazak pojedinih edukanata na radionice u Rim, na Maltu i susreti sa Džozefom Zinkerom i drugim evropskim i svetskim terapeutima.

 

Jugoslovensko udruženje za geštalt terapiju upisano je 14.04.1994. u registar udruženja na teritoriji tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Aktivnost udruženja odvijala se kroz redovne sastanke na kojima su razmatrane važne teme za rad Udruženja.

 

Odlazak dr Lidije Pecotić na Maltu 1994. i osnivanje GPTIM-a 1996., obogaćuje rad GS – Beograd i omogućava da Studio bude na izvorištu dešavanja u geštalt psihoterapiji, međutim, delimično usporava njegov razvoj.

Iako je do 2000. razvoj GS – Beograd bio sporiji (zbog okolnosti u okviru Instituta i okolnosti u kojima se našla naša zemlja), ipak je  pratio najnovije svetske tendencije na polju geštalt psihoterapije.

Principi organizacije GPTIM-a i njegovi program bili su osnov za organizovanje edukacije i u GS – Beograd.

 

Još jedna značajna aktivnost GS – Beograd jeste publikacija Geštalt Zbornika u kome se objavljuju radovi tima učitelja, predvođenih dr Lidijom Pecotić, kao i naših saradnika.

Prvi Zbornik izašao je iz štampe 1996. godine, a peti 2018. godine.

 

Prva akreditacija Programa edukacije GS – Beograd bila je završena 2008. godine od strane EAGT-a, a reakreditacija 2015. godine. Iste godine akreditovani smo i od strane EAP-a. Time je našim diplomiranim edukantima pojednostavljena procedura dobijanja sertifikata za psihoterapiju kako u Savezu društava psihoterapeuta Srbije, tako i u EAGT-u.

 

Prva generacija od 10 studenata stekla je diplome geštalt terapeuta 1998. godine, a 2000. diplomu pridruženog trenera i supervizora dobija dvoje diplomiranih geštalt terapeuta prve generacije: Marija Stefanović i Gordana Mićović.

Od 2000. godine do danas diplomu geštalt terapeuta dobilo je više od 150 edukanata.

Danas je od tog ukupnoog broja njih jedanaest akreditovano u realizaciji edukativnog programa EAPTI – Studio za edukaciju Beograd, kao učitelji i supervizori.

1.1.4. GS – BEOGRAD U OKRUŽENJU

Vremenom GS – Beograd postaje prepoznat i priznat u našoj stručnoj javnosti.

Član je Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Licencu tog Saveza dobili su i svi diplomirani geštalt terapeuti GS – Beograd.

Dr Lidija Pecotić je držala predavanje ”Osnovni koncepti geštalt terapije” studentima psihologije na Filozofskom fakultetu.

Članovi GS – Beograd sa temama iz oblasti geštalt psihoterapije imali su zapažena izlaganja na Saboru psihologa Srbije, kao i na kongresima i konferencijama namenjenim temama iz oblasti psihoretapijskog rada sa klijentima – kako kod nas, tako i u inostranstvu.

 

​Za rad GS – Beograd i postignute rezultate pozitivne ocene i podršku za razvoj davali su i dalje daju poznati svetski geštalt terapeuti, kao što su Daglas Davidov, Bertram Miler, Serž Žinžer.

 

U radu GS – Beograd učestvovali su, a većina njih je i nastavila saradnju do danas, naši eminentni profesori na Filozofskom fakultetu – Odsek za psihologiju: prof. dr Josip Berger; prof. dr Dušan Stojnov, ECP, klinički psiholog; Velimir Popović, MA, klinički psiholog, ECP; i poznati geštalt terapeuti Bertram Miler, Daglas Davidov, Serž Žinžer.

 

Za rad GS – Beograd od značaja je bila i saradnja sa drugim školama, savetovalištima, obrazovnim i medicinskim ustanovama koja se održava i danas:

 

  • Univerzitet u Beogradu, Filozofski Fakultet – Odsek za psihologiju;

  • Zavod za mentalno zdravlje – Beograd;

  • Psihološka savetovališta: „ANIMA“, “IMAGO“, “SELF“, “PSIHOKOD“ “NOVI PROSTORI", „PROSTORI“,  „SFERA“…

  • Trening centri: GPTIM – Institut na Malti, IMIDŽ – Geštalt trening centar Skoplje, PSIHO-INTEGRUM – Geštalt centar Sarajevo, PSIHIKA, Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje – Zadar, GEŠTALT CENTAR Podgorica.

 

Od posebnog značaja za razvoj našeg Studija bila je ideja direktorke dr Lidije Pecotić da se organizuju kongresi geštalt terapeuta u regionu, koji će promovisati geštalt psihoterapiju. Dogovoreno je da se održavaju svake druge godine u nekom od regionalnih centara za edukaciju iz geštalt psihoterapije – sa kojima SEB ima kontinuiranu saradnju.

Prvi kongres, pod nazivom „Suvremenost, etika, svjesnost, psihoterapija“, održan je u Zagrebu od 18. do 20. septembra 2015. godine.

 

Drugi kongres, pod nazivom „Čovek, procesi promene – implikacije za geštalt psihoterapiju i srodne discipline“, održan je u Beogradu od 15. do 18. septembra 2017. godine.

 

Treći kongres, pod nazivom „Postajanje psihoterapeutom – iskustvo, autentičnost, kompetentnost i odgovornost u profesiji“, održan je u Skopju od 12. do 15. septembra 2019. godine.

Četvrti kongres, pod nazivom "Ljubav i stanje sadašnjeg čovjeka", održan je u

Sarajevu od 23. do 26. septembra 2021. godine.

​GS – BEOGRAD (EAPTI – STUDIO ZA EDUKACIJU BEOGRAD) DANAS

 

Direktor Studija za edukaciju Beograd (SEB) je Lidija Pecotić, Ph.D, klinički psiholog, senior učitelj i supervizor.

Marija Stefanović, trener i supervizor GS – Beograd, zamenik direktora GS – Beograd i delegat GS – Beograd u nacionalnim i internacionalnim udruženjima.

Tehnički sekretar: Filip Stefanović

 

Tim koji realizuje trening program i superviziju:

 

  • LIDIJA PECOTIĆ, Ph.D, ATSM GPTI London ECP, EAGT, osnivač i direktor GS – Beograd u statusu senior učitelja i supervizora.

  • Dr BERTHAM MULLER, klinički psiholog, geštalt psihoterapeut, u statusu gostujećeg geštalt terapeuta

AKREDITOVANI ČLANOVI GEŠTALT STUDIJA BEOGRAD

U statusu učitelja i supervizora:

MARIJA STEFANOVIĆ, klinički psiholog, geštalt psihoterapeut, član EAGT

GORDANA MIĆOVIĆ, klinički psiholog, geštalt psihoterapeut, član EAGT

SANJA BRATINA, psiholog, geštalt psihoterapeut, član EAGT

MARINA PJEŠČIĆ, psiholog, geštalt psihoterapeut, član EAGT

MARIJA KRIVAČIĆ, psiholog, geštalt psihoterapeut, član EAGT

DUŠANKA JOVANOVIĆ, psiholog, geštalt psihoterapeut, član EAGT

DRAGANA ILIĆ, psiholog, geštalt psihoterapeut, član EAGT

ANICA DUDVARSKI, klinički psiholog, geštalt psihoterapeut, član EAGT

SNEŽANA OPAČIĆ, psiholog, geštalt psihoterapeut, član EAGT

LJILJANA BOŽOVIĆ, psiholog, geštalt psihoterapeut, član EAGT

IVANA VIDAKOVIĆ, doktor psihologije, geštalt psihoterapeut, član EAGT.

​EAPTI-SEB je član više udruženja:

 

SDPTS – Savez društava psihoterapeuta Srbije

FORGE – Federacija geštalt organizacija, GPTIM-Gestalt instituta Malta,

EAP – Evropska asocijacija za psihoterapiju

EAGT – Evropska asocijacija za geštalt psihoterapiju

SUGP – Srpsko udruženje za geštalt psihoterapiju

POST-DIPLOMA PROGRAMI

 

Neki od učitelja SEB-a su se tokom vremena dodatno edukovali za specifične oblasti primene geštalt terapije i, uz podršku dr Lidije Pecotić, nude diplomiranim edukantima ove programe, kao nadgradnju diplome.

Post-diploma program: “Geštalt u organizacijama” realizuju: Sanja Bratina, Dragana Ilić, Ivana Vidaković i Snežana Opačić. U jednom delu programa realizator je i dr Lidija Pecotić.

Post-diploma program: “Geštalt pristup u radu sa parovima” realizuju: Marija Stefanović, Dušanka Jovanović, Marija Krivačić i Dragana Ilić. U jednom delu programa realizator je i dr Lidija Pecotić.

 

 

MASTER I DOKTORSKE STUDIJE

 

Školske 2016/2017 godine, na inicijativu dr Lidije Pecotić (u saradnji sa EAPTI-GPTI Malta) započet je Program nadgradnje Diplome geštalt psihoterapije u Master geštalt psihoterapije. U ovoj prvoj generaciji oko 40 naših diplomiranih geštalt psihoterapeuta sa uspehom je završilo ovaj Program.

Školske 2019/2020 godine počinje sa realizacijom program za Doktorat iz geštalt psihoterapije (takođe u saradnji sa EAPTI-GPTI Malta). Ovaj Program upisalo je oko 20 naših diplomiranih geštalt terapeuta.

bottom of page