top of page
Support Group_edited.jpg

Sistemske konstelacije

Obuka u Centru za konstelacije ljudskih sistema, u okviru EAPTI-SEB-a, pruža vam priliku da doživite terapijski pristup rada sa konstelacijama ljudskih sistema i skrivenim zakonima i dinamikama, koji vladaju unutar tih sistema. Ovaj pristup koji je začeo Bert Hellinger, nastavili su da razvijaju mnogi stručnjaci širom sveta: Hunter Beaumont, Guni Baxa, Francesca M. Boring, Albrecht Mahr, Gunthard Weber i Ursula Franke, da navedemo samo neke od njih.

 

Ciljevi obuke su da se pomogne učesnicima da razumeju osnovne dinamike koje se odvijaju u ljudskim sistemima, da dožive fenomene mogućeg razrešenja prikazanih simptoma, kao i da nauče kako da samostalno dijagnostikuju i intervenišu u sistemu koji se istražuje.

 

Obuka se organizuje u cilju zadovoljavanja potreba učesnika sa različitim nivoima iskustva, bilo da je reč o psihoterapeutima ili onima iz drugih pomagajućih profesija.

 

Odgovornost učesnika je da ograniče primenu ovog pristupa na one klijente i situacije za koje već imaju odgovarajuću stručnost. Ova obuka ne kvalifikuje učesnike da praktikuju psihoterapiju. Savetuje se da učesnici budu članovi odgovarajućih profesionalnih udruženja u struci za koju su kvalifikovani i kojom se bave.

Sertifikat:

Sertifikat koji se izdaje samo je potvrda o učešću na svakoj pojedinoj radionici. Sertifikat o završenom kursu izdaje se nakon uspešnog okončanja obuke od 140 sati u trajanju od najmanje 2 godine i ispunjenja ostalih uslova navedenih u nastavku.

 

Obuka obuhvata:

  • Iskustveni rad tj. rad na ličnim temama i učešće u ličnim radovima drugih polaznika, gde će biti prilike za diskusiju i pitanja o procesu rada;

  • Seminarski rad od 5000 reči o izabranoj temi iz oblasti teorije ili metodologije rada sa sistemskim konstelacijama;

  • Superviziju prakse: za učesnike koji su zainteresovani za superviziju i razvijanje veština facilitacije u ovom pristupu.

 

Konstelacije vodi nastavno osoblje i iskusne kolege, a za učešće na ovom kursu potrebna je spremnost učesnika za rad na ličnim temama koji će facilitirati drugi polaznici pod supervizijom. 

Za više informacija ili registraciju, pošaljite imejl na: gestaltstudio.rs@gmail.com

 

Obrasci za prijavu mogu se dobiti u EAPTI-SEB-u.

bottom of page