top of page
Image by The Climate Reality Project

Radionice i seminari

EAPTI-SEB redovno organizuje radionice i seminare koje vode predavači iz različitih stručnih oblasti koji dolaze iz raznih delova sveta. Ove radionice i seminare pohađaju studenti u okviru svojih programa obuke, ali su takođe otvoreni i za stručnjake iz oblasti humanističkih nauka, poput psihoterapije, psihologije, psihijatrije, socijalnog rada, omladinskog rada itd. Nakon svakog predavanja izdaje se potvrda o učešću, sa brojem sati, koja se može koristiti kao potvrda za KPU.

U slučaju da neki studenti ili grupe ne mogu fizički prisutvovati radionicama ili seminarima iz opravdanih razloga koje EAPTI-SEB priznaje, omogućeno im je onlajn prisustvo u realnom vremenu tako da studenti mogu pratiti i učestvovati u događaju putem aplikacije društvenih medija. Neophodno je da studenti zatraže ovakve aranžmane u roku od pet radnih dana od objavljivanja događaja na sajtu EAPTI-SEB-a, kako bi njihov zahtev razmotrio Upravni odbor EAPTI-SEB-a.

Ukoliko niste redovni student EAPTI-SEB-a, proverite sa EAPTI-SEB-om da li su radionica ili seminar otvoreni za drugu publiku i koja je cena u tom slučaju.

Vreme i datumi podložni su promenama. Molimo vas da u dolenavedenoj listi proverite detalje.

Radionice koje organizuje EAPTI-GPTIM na Malti »

2023

Razliciti psihoterapijski pristupi


dr Lidija Pecotić
08.04.2023.


Predavanje organizovano za studente I-V godine edukacije,

Tema: Porodicne konstelacije - poredak ljubavi
Vreme: 10:00-16:00
Mesto: Zoom
Trening sati: 6 (krediti za modul: Razliciti psihoterapijski pristupi)

Cena: 1800


Instrukcije za uplatu:
170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: SS/datum predavanja/ime i prezime studenta

Teorijski seminar i predavanja za I i II godinu


13. i 14.05.2023.


Tema: Eksperiment i tehnike gestalt terapije
Vreme: 10:00-17:30
Mesto: Zoom
Broj sati: 15

Cena: 4500


Instrukcije za uplatu:
- Studenti I i III godine placaju na:

Snezana Opacic PR Sfera, Otona Župančiča 36, 11070 N. Beograd;

br. računa: 340-11430038-92; 

- Studenti II, IV i V godine placaju na:

“Novi Prostori” Psiholosko savetovaliste, Aleksinačkih rudara 24, 11070 N. Beograd;

 br. računa: 205-0000000154496-66

Teoriski seminar i predavanja za III, IV i V godinu


27. i 28.05.2023.


Tema: Poremećaji ličnosti
Modul: Dijagnoza

Vreme: 10:00-17:30
Mesto: Zoom
Broj sati: 15

Cena: 4500


Instrukcije za uplatu:
Tijana Mićović PR, Ti - Ja Čačak, Moravska 18, 32000 Čacak;

Broj računa: 205-0000000359026-98

Supervizija studenata III-V godine i završni ispit


dr Lidija Pecotić
10-11.06.2023.


Radionica organizovana za studente III-V godine.

Vreme:

10.06.2023.  09:00-16:00
11.06.2023.  09:00-16:00 (ZAVRŠNI ISPIT)
Mesto: Zoom
Trening sati: 14 (trening sati modula: Supervizija studenata III-V godine u velikoj grupi)
Cena: 4200


Instrukcije za uplatu:
170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: SS/datum predavanja/ime i prezime studenta

Peti međunarodni interdisciplinarni geštalt kongres: Moving edges of Gestalt psychotherapy – Fields and strategies of application

Geštalt psihoterapija – polja i strategije primene


21 – 24 septembar 2023.


Mesto Malta: Conference Center - Hilton Malta, St Julian’s and Cavalieri Art Hotel Malta, St Julian’s

Trening sati: 30


Ostale informacije  na linku:

https://www.eapti-gptim.com/congress

Supervizija studenata III-V godine i završni ispit


dr Lidija Pecotić
14-15.10.2023.


Radionica organizovana za studente III-V godine.

Vreme:

14.10.2023.  09:00-16:00
15.10.2023.  09:00-16:00 (ZAVRŠNI ISPIT)
Mesto: Zoom
Trening sati: 14 (trening sati modula: Supervizija studenata III-V godine u velikoj grupi)
Cena: 4200


Instrukcije za uplatu:
170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: SS/datum predavanja/ime i prezime studenta

Supervizija studenata III-V godine i završni ispit


dr Lidija Pecotić
09-10.12.2023.


Radionica organizovana za studente III-V godine.

Vreme:

09.12.2023.  09:00-16:00
10.12.2023.  09:00-16:00 (ZAVRŠNI ISPIT)
Mesto: Zoom
Trening sati: 14 (trening sati modula: Supervizija studenata III-V godine u velikoj grupi)
Cena: 4200


Instrukcije za uplatu:
170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: SS/datum predavanja/ime i prezime studenta

Razliciti psihoterapijski pristupi


dr Lidija Pecotić
16.12.2023.


Predavanje organizovano za studente I-V godine edukacije


Tema: Porodicne konstelacije - poredak ljubavi
Vreme: 10:00-16:00
Mesto: Zoom
Trening sati: 6 (krediti za modul: Razliciti psihoterapijski pristupi)

Cena: 1800


Instrukcije za uplatu: 

170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: SS/datum predavanja/ime i prezime studenta

Kontinuirano profesionalno usavršavanje (KPU) - profesionalni rast i razvoj diplomiranih psihoterapeuta 2023


Dr. Lidija Pecotić

Grupa R1 (popunjen broj ucesnika)


2023

24.03.2023.

07.06.2023.

13.10.2023.

15.12.2023.


Vreme: 15:00-20:00

Mesto: Zoom ili Milana Tepica 10, Beograd

Trening sati: 5 (krediti KPU)

Uslovi osiguranja EAPTI-SEB i procedura izdavanja potvrda
(odnosi se na sve programe)

Politika  otkazivanja

Otkazivanje značajno utiče na nas. Otkazivanje u poslednjem trenutku lišava nas šanse da popunimo rezervisani prostor i da se reorganizujemo. Iz tih razloga, pridržavamo se stroge politike otkazivanja svih radionica, seminara i programa obuke.

 

  • Ukoliko se otkaže individualna seansa, učešće na radionici, seminaru ili programu obuke najkasnije 48 sati pre početka datog događaja, plaća se 50% od pune cene individualne seanse/radionice/seminara ili programa obuke;

  • Ukoliko se otkaže individualna seansa, učešće na radionici, seminaru ili programu obuke najkasnije 24 sata pre početka datog događaja, plaća se puna cena individualne seanse/radionice/seminara ili programa obuke;

  • Ukoliko se otkazivanje desi tokom individualne seanse, radionice, seminara ili programa obuke plaća se puna cena individualne seanse/radionice/seminara ili programa obuke;  • Ako student želi da nadoknadi propuštene sate radionica ili seminara ili kurseva, dužan je da plati punu originalnu cenu za taj broj sati;

  • Studenti koji se pridruže radionicama, seminarima ili kursevima nakon što bi oni već počeli, dužni su da plate punu cenu radionice, seminara ili kursa, a dobiće potvrdu o pohađanju samo za broj sati kojima su prisustvovali;

  • Uvažavamo sve razloge za otkazivanje, ali nažalost, pridržavaćemo se gorenavedenih pravila.

Politika sertifikata

  • Studenti su dužni da ažuriraju svoju ličnu evidenciju o svim aktivnostima predviđenih programom obuke u EAPTI-SEB-u, uključujući potvrde o učešću na radionicama, seminarima, superviziji, ličnoj terapiji, radu sa klijentima i kliničkoj praksi;

  • Izgubljene izdate potvrde neće biti zamenjene.

bottom of page