top of page
Image by The Climate Reality Project

Radionice i seminari

EAPTI-SEB redovno organizuje radionice i seminare koje vode predavači iz različitih stručnih oblasti koji dolaze iz raznih delova sveta. Ove radionice i seminare pohađaju studenti u okviru svojih programa obuke, ali su takođe otvoreni i za stručnjake iz oblasti humanističkih nauka, poput psihoterapije, psihologije, psihijatrije, socijalnog rada, omladinskog rada itd. Nakon svakog predavanja izdaje se potvrda o učešću, sa brojem sati, koja se može koristiti kao potvrda za KPU.

U slučaju da neki studenti ili grupe ne mogu fizički prisutvovati radionicama ili seminarima iz opravdanih razloga koje EAPTI-SEB priznaje, omogućeno im je onlajn prisustvo u realnom vremenu tako da studenti mogu pratiti i učestvovati u događaju putem aplikacije društvenih medija. Neophodno je da studenti zatraže ovakve aranžmane u roku od pet radnih dana od objavljivanja događaja na sajtu EAPTI-SEB-a, kako bi njihov zahtev razmotrio Upravni odbor EAPTI-SEB-a.

Ukoliko niste redovni student EAPTI-SEB-a, proverite sa EAPTI-SEB-om da li su radionica ili seminar otvoreni za drugu publiku i koja je cena u tom slučaju.

Vreme i datumi podložni su promenama. Molimo vas da u dolenavedenoj listi proverite detalje.

Radionice koje organizuje EAPTI-GPTIM na Malti »

2023

Supervizija studenata III-V godine


dr Lidija Pecotić
15.09.2023.

29.09.2023.

06.10.2023.


Radionica organizovana za studente III-V godine.

Vreme za sve datume: 17:00-20:00

Mesto: Zoom

Trening sati: 3 (trening sati modula: Supervizija studenata III-V godine u velikoj grupi)

Cena: 1200

 

Instrukcije za uplatu:

170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: SS/datum predavanja/ime i prezime studenta

Supervizija studenata III-V godine i završni ispit (otvoreno za studente I i II godine - sati se racunaju u sate teorije i metodologije)


dr Lidija Pecotić
14-15.10.2023.


Radionica organizovana za studente III-V godine.

Vreme:

14.10.2023.  09:00-16:00
15.10.2023.  09:00-16:00 (ZAVRŠNI ISPIT)
Mesto: Zoom
Trening sati: 14 (trening sati modula: Supervizija studenata III-V godine u velikoj grupi)
Cena: 5600


Instrukcije za uplatu:
170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: SS/datum predavanja/ime i prezime studenta

Razliciti psihoterapijski pristupi


dr Lidija Pecotić


21.10.2023.


Predavanje organizovano za studente I-V godine edukacije


Tema: Porodicne konstelacije - poredak ljubavi


Vreme: 10:00-16:00


Mesto: Zoom

Trening sati: 6 (krediti za modul: Razliciti psihoterapijski pristupi)

Cena: 2400


Instrukcije za uplatu: 

170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: OL/datum predavanja/ime i prezime studenta

Teorija i metodologija gestalt psihoterapije od I-II godine (otvoreno za studente ostalih godina)


Dr. Lidija Pecotić

22.10.2023.


Tema: bice najavljena uskoro 

Vreme: 10:00-17:00

Mesto: Zoom

Broj sati: 7

Cena: 2800 

 

Instrukcije za uplatu:

170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: TM/datum predavanja/ime i prezime studenta

Teorijski seminari i predavanja za studente od I-V godine


Predavaci: Ivana Vidakovic, Dragana Ilić, Sanja Bratina i Snežana Opačić

11. i 12.11.2023.


Tema: Primena gestalt terapije u radu sa radnim organizacijama;

Modul: Polje i strategije primene gestalt terapije;

Datum odrzavanja: 11. i 12. 11. 2023.

Vreme: 10:00-17:30

Broj sati: 15

Cena: 6000 (9000 din. za studente koji su upisani posle juna 2023.)

 

Instrukcije za uplatu:

I i III god. placaju na račun: Dragana Ilić PR Savetovalište Prostori, Dositejeva 47/7, Beograd; 

br. racuna: 205-44706-24;

II, IV i V god. placaju na račun:

Ivana Vidaković PR Obrazovni konsalting, savetovanje, testiranje; Žike Valjarevića 11, Vrnjačka Banja;

br. računa: 

265162031000416974

Supervizija studenata III-V godine i završni ispit (otvoreno za studente I i II godine - sati se racunaju u sate teorije i metodologije)


dr Lidija Pecotić
09-10.12.2023.


Radionica organizovana za studente III-V godine.

Vreme:

09.12.2023.  09:00-16:00
10.12.2023.  09:00-16:00 (ZAVRŠNI ISPIT)
Mesto: Zoom
Trening sati: 14 (trening sati modula: Supervizija studenata III-V godine u velikoj grupi)
Cena: 5600


Instrukcije za uplatu:
170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: SS/datum predavanja/ime i prezime studenta

Kontinuirano profesionalno usavršavanje (KPU) - profesionalni rast i razvoj diplomiranih psihoterapeuta 2023


Dr. Lidija Pecotić

Grupa R1 (popunjen broj ucesnika)


2023

13.10.2023.

15.12.2023.


Vreme: 15:00-20:00

Mesto: Zoom ili Milana Tepica 10, Beograd

Trening sati: 5 (krediti KPU)

Razliciti psihoterapijski pristupi


dr Lidija Pecotić
16.12.2023.


Predavanje organizovano za studente I-V godine edukacije


Tema: Porodicne konstelacije - poredak ljubavi
Vreme: 10:00-16:00
Mesto: Zoom
Trening sati: 6 (krediti za modul: Razliciti psihoterapijski pristupi)

Cena: 2400


Instrukcije za uplatu: 

170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: OL/datum predavanja/ime i prezime studenta

Teorija i metodologija gestalt psihoterapije od III-V godine (otvoreno za studente ostalih godina)


17.12.2023.


Tema: bice najavljena uskoro 

Vreme: 10:00-17:00

Mesto: Zoom

Broj sati: 7

Cena: 2800 


Instrukcije za uplatu:

170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: TM/datum predavanja/ime i prezime studenta

Teorija i metodologija gestalt psihoterapije od III-V godine (otvoreno za studente ostalih godina)


14.01.2024.


Tema: bice najavljena uskoro 

Vreme: 10:00-17:00

Mesto: Zoom

Broj sati: 7

Cena: 2800

 

Instrukcije za uplatu:

170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: TM/datum predavanja/ime i prezime studenta

Razliciti psihoterapijski pristupi


dr Lidija Pecotić

21.01.2024.


Predavanje organizovano za studente I-V godine edukacije

 

Tema: Porodicne konstelacije - poredak ljubavi

Vreme: 10:00-16:00

Mesto: Zoom

Trening sati: 6 (krediti za modul: Razliciti psihoterapijski pristupi)

Cena: 2400

 

Instrukcije za uplatu: 

170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: OL/datum predavanja/ime i prezime studenta

Teorija i metodologija gestalt psihoterapije od I-II godine (otvoreno za studente ostalih godina)


27.01.2024.


Tema: bice najavljena uskoro 

Vreme: 10:00-17:00

Mesto: Zoom

Broj sati: 7

Cena: 2800

 

Instrukcije za uplatu:

170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: TM/datum predavanja/ime i prezime studenta

Teorija i metodologija gestalt psihoterapije od I-II godine (otvoreno za studente ostalih godina)


Dr. Lidija Pecotić

13.4.2024.


Tema: bice najavljena uskoro

Vreme: 10:00-17:00

Mesto: Zoom

Broj sati: 7

Cena: 3000


Instrukcije za uplatu:

170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: TM/datum predavanja/ime i prezime studenta

Teorija i metodologija gestalt psihoterapije od III-V godine (otvoreno za studente ostalih godina)


Dr. Lidija Pecotić

14.4.2024.


Tema: bice najavljena uskoro

Vreme: 10:00-17:00

Mesto: Zoom

Broj sati: 7

Cena: 3000


Instrukcije za uplatu:

170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: TM/datum predavanja/ime i prezime studenta

Uslovi osiguranja EAPTI-SEB i procedura izdavanja potvrda
(odnosi se na sve programe)

Politika  otkazivanja

Otkazivanje značajno utiče na nas. Otkazivanje u poslednjem trenutku lišava nas šanse da popunimo rezervisani prostor i da se reorganizujemo. Iz tih razloga, pridržavamo se stroge politike otkazivanja svih radionica, seminara i programa obuke.

 

  • Ukoliko se otkaže individualna seansa, učešće na radionici, seminaru ili programu obuke najkasnije 48 sati pre početka datog događaja, plaća se 50% od pune cene individualne seanse/radionice/seminara ili programa obuke;

  • Ukoliko se otkaže individualna seansa, učešće na radionici, seminaru ili programu obuke najkasnije 24 sata pre početka datog događaja, plaća se puna cena individualne seanse/radionice/seminara ili programa obuke;

  • Ukoliko se otkazivanje desi tokom individualne seanse, radionice, seminara ili programa obuke plaća se puna cena individualne seanse/radionice/seminara ili programa obuke;  • Ako student želi da nadoknadi propuštene sate radionica ili seminara ili kurseva, dužan je da plati punu originalnu cenu za taj broj sati;

  • Studenti koji se pridruže radionicama, seminarima ili kursevima nakon što bi oni već počeli, dužni su da plate punu cenu radionice, seminara ili kursa, a dobiće potvrdu o pohađanju samo za broj sati kojima su prisustvovali;

  • Uvažavamo sve razloge za otkazivanje, ali nažalost, pridržavaćemo se gorenavedenih pravila.

Politika sertifikata

  • Studenti su dužni da ažuriraju svoju ličnu evidenciju o svim aktivnostima predviđenih programom obuke u EAPTI-SEB-u, uključujući potvrde o učešću na radionicama, seminarima, superviziji, ličnoj terapiji, radu sa klijentima i kliničkoj praksi;

  • Izgubljene izdate potvrde neće biti zamenjene.

bottom of page