Image by The Climate Reality Project

Radionice i seminari

EAPTI-SEB redovno organizuje radionice i seminare koje vode predavači iz različitih stručnih oblasti koji dolaze iz raznih delova sveta. Ove radionice i seminare pohađaju studenti u okviru svojih programa obuke, ali su takođe otvoreni i za stručnjake iz oblasti humanističkih nauka, poput psihoterapije, psihologije, psihijatrije, socijalnog rada, omladinskog rada itd. Nakon svakog predavanja izdaje se potvrda o učešću, sa brojem sati, koja se može koristiti kao potvrda za KPU.

U slučaju da neki studenti ili grupe ne mogu fizički prisutvovati radionicama ili seminarima iz opravdanih razloga koje EAPTI-SEB priznaje, omogućeno im je onlajn prisustvo u realnom vremenu tako da studenti mogu pratiti i učestvovati u događaju putem aplikacije društvenih medija. Neophodno je da studenti zatraže ovakve aranžmane u roku od pet radnih dana od objavljivanja događaja na sajtu EAPTI-SEB-a, kako bi njihov zahtev razmotrio Upravni odbor EAPTI-SEB-a.

Ukoliko niste redovni student EAPTI-SEB-a, proverite sa EAPTI-SEB-om da li su radionica ili seminar otvoreni za drugu publiku i koja je cena u tom slučaju.

Vreme i datumi podložni su promenama. Molimo vas da u dolenavedenoj listi proverite detalje.

Radionice koje organizuje EAPTI-GPTIM na Malti »

2022

Supervizija studenata III-V godine i završni ispit


dr Lidija Pecotić
11-12.6.2022.


Radionica organizovana za studente III-V godine.


Vreme: 9:00-15:00
9:00-17:00 (ZAVRŠNI ISPIT)
Mesto: Zoom
Trening sati: 14 (trening sati modula: Supervizija studenata III-V godine u velikoj grupi)
Cena: 4200


Instrukcije za uplatu:
160-492939-24
Allintegrum, Beograd-Heroja Milana Tepića 10
Svrha uplate: SS/datum predavanja/ime i prezime studenta

Teorija i metodologija geštalt terapije


dr Lidija Pecotić
18.6.2022.


Predavanje organizovano za studente I-II godine edukacije, otvoreno za prisustvo studenata I-V


Tema: Razlike izmedju formiranja figure klijenta i terapeuta – etičko i metodološko razmatranje
Vreme: 9:00-16:00
Mesto: Zoom
Trening sati: 7 (krediti za modul: Teorija i metodologija geštalt terapije)
Cena: 2100


Instrukcije za uplatu:
170-50012117000-96
Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10
Svrha uplate: TIM/datum predavanja/ime i prezime studenta

Teorija i metodologija geštalt terapije


dr Lidija Pecotić
25.6.2022.


Predavanje organizovano za studente III-V godine edukacije, otvoreno za prisustvo studenata I-V


Tema: Razlike izmedju formiranja figure klijenta i terapeuta – etičko i metodološko razmatranje
Vreme: 9:00-16:00
Mesto: Zoom
Trening sati: 7 (krediti za modul: Teorija i metodologija geštalt terapije)
Cena: 2100


Instrukcije za uplatu:
170-50012117000-96
Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10
Svrha uplate: TIM/datum predavanja/ime i prezime studenta

Istraživanja u psihoterapiji


dr Ivana Vidaković
17-18.9.2022.


Predavanje organizovano za studente I-V godine.


Tema: Istrazivanja u psihoterapiji - prosirenje gestalta

Vreme: 9:00 -16:00
Mesto: Zoom
Trening sati: 14 trening sati (trening sati za modul: Istraživanja u psihoterapiji)
Cena: 4200


Instrukcije za uplatu:
Bice najavljeno uskoro

Svrha uplate: KI/datum predavanja/ime i prezime studenta

Teorija i metodologija geštalt terapije


dr Lidija Pecotić
15.10.2022.


Predavanje organizovano za studente III-V godine edukacije, otvoreno za prisustvo studenata I-V


Tema: uskoro će biti najavljena
Vreme: 9:00-16:00
Mesto: Zoom
Trening sati: 7 (krediti za modul: Teorija i metodologija geštalt terapije)
Cena: 2100


Instrukcije za uplatu:
170-50012117000-96
Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10
Svrha uplate: TIM/datum predavanja/ime i prezime studenta

Teorija i metodologija geštalt terapije


dr Lidija Pecotić
16.10.2022.


Predavanje organizovano za studente I-II godine edukacije, otvoreno za prisustvo studenata I-V


Tema: uskoro će biti najavljena
Vreme: 9:00-16:00
Mesto: Zoom
Trening sati: 7 (krediti za modul: Teorija i metodologija geštalt terapije)
Cena: 2100


Instrukcije za uplatu:
170-50012117000-96
Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10
Svrha uplate: TIM/datum predavanja/ime i prezime studenta

Supervizija studenata III-V godine i završni ispit


dr Lidija Pecotić
22-23.10.2022.


Radionica organizovana za studente III-V godine.


Vreme: 9:00-17:00
9:00-15:00 (ZAVRŠNI ISPIT)
Mesto: Zoom
Trening sati: 14 (trening sati modula: Supervizija studenata III-V godine u velikoj grupi)
Cena: 4200


Instrukcije za uplatu:
160-492939-24
Allintegrum, Beograd-Heroja Milana Tepića 10
Svrha uplate: SS/datum predavanja/ime i prezime studenta

EGN koferencija


Dr Gianni Francesetti
11-13.11.2022.


Konferencija otvorena za studente I-V godine edukacije.
Organizator konferencije EGN


Tema: Perspektiva polja u klinickoj praksi
Vreme: 

11.11.22. from 13.30-20h Gianni Francesetti
12.11.22. from 10-18.30h Gianni Francesetti

13.11.22. from 10-17h

Mesto: Zoom (za sve učesnike obavezno je da tokom predavanja budu predstavljeni: Ime/Predavanje/ Matični institut)
Trening sati: 22 (Trening sati za modul: Teorija i metodologija geštalt terapije)
Cena: 6600
*predavanje na engleskom jeziku bez organizovanog prevoda


Instrukcije za uplatu:
instrukcije za uplatu će uskoro biti objavljene
Svrha uplate: TIM/datum predavanja/ime i prezime studenta

Teorija i metodologija geštalt terapije


dr Lidija Pecotić
10.12.2022.


Predavanje organizovano za studente I-II godine edukacije, otvoreno za prisustvo studenata I-V


Tema: uskoro će biti najavljena
Vreme: 9:00-16:00
Mesto: Zoom
Trening sati: 7 (krediti za modul: Teorija i metodologija geštalt terapije)
Cena: 2100


Instrukcije za uplatu:
170-50012117000-96
Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10
Svrha uplate: TIM/datum predavanja/ime i prezime studenta

Supervizija studenata III-V godine i završni ispit


dr Lidija Pecotić
11.12.2022.


Radionica organizovana za studente III-V godine.


Vreme: 9:00-16:00
Mesto: Zoom
Trening sati: 7(trening sati modula: Supervizija studenata III-V godine u velikoj grupi)
Cena: 2100


Instrukcije za uplatu:
160-492939-24
Allintegrum, Beograd-Heroja Milana Tepića 10
Svrha uplate: SS/datum predavanja/ime i prezime studenta

Teorija i metodologija geštalt terapije


dr Lidija Pecotić
17.12.2022.


Predavanje organizovano za studente III-V godine edukacije, otvoreno za prisustvo studenata I-V


Tema: uskoro će biti najavljena
Vreme: 9:00-16:00
Mesto: Zoom
Trening sati: 7 (krediti za modul: Teorija i metodologija geštalt terapije)
Cena: 2100


Instrukcije za uplatu:
170-50012117000-96
Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10
Svrha uplate: TIM/datum predavanja/ime i prezime studenta

Uslovi osiguranja EAPTI-SEB i procedura izdavanja potvrda
(odnosi se na sve programe)

Politika  otkazivanja

Otkazivanje značajno utiče na nas. Otkazivanje u poslednjem trenutku lišava nas šanse da popunimo rezervisani prostor i da se reorganizujemo. Iz tih razloga, pridržavamo se stroge politike otkazivanja svih radionica, seminara i programa obuke.

 

  • Ukoliko se otkaže individualna seansa, učešće na radionici, seminaru ili programu obuke najkasnije 48 sati pre početka datog događaja, plaća se 50% od pune cene individualne seanse/radionice/seminara ili programa obuke;

  • Ukoliko se otkaže individualna seansa, učešće na radionici, seminaru ili programu obuke najkasnije 24 sata pre početka datog događaja, plaća se puna cena individualne seanse/radionice/seminara ili programa obuke;

  • Ukoliko se otkazivanje desi tokom individualne seanse, radionice, seminara ili programa obuke plaća se puna cena individualne seanse/radionice/seminara ili programa obuke;  • Ako student želi da nadoknadi propuštene sate radionica ili seminara ili kurseva, dužan je da plati punu originalnu cenu za taj broj sati;

  • Studenti koji se pridruže radionicama, seminarima ili kursevima nakon što bi oni već počeli, dužni su da plate punu cenu radionice, seminara ili kursa, a dobiće potvrdu o pohađanju samo za broj sati kojima su prisustvovali;

  • Uvažavamo sve razloge za otkazivanje, ali nažalost, pridržavaćemo se gorenavedenih pravila.

Politika sertifikata

  • Studenti su dužni da ažuriraju svoju ličnu evidenciju o svim aktivnostima predviđenih programom obuke u EAPTI-SEB-u, uključujući potvrde o učešću na radionicama, seminarima, superviziji, ličnoj terapiji, radu sa klijentima i kliničkoj praksi;

  • Izgubljene izdate potvrde neće biti zamenjene.