top of page
Image by The Climate Reality Project

Radionice i seminari

EAPTI-SEB redovno organizuje edukativne radionice i seminare koje vode stručni predavači iz različitih oblasti i dolaze iz različitih delova sveta. Ove događaje pohađaju studenti u okviru svojih odabranih programa, ali su takođe otvoreni i za stručnjake iz humanističkih nauka kao što su psihoterapija, psihologija, psihijatrija, socijalni rad i omladinski rad. Nakon svake radionice ili seminara, možete dobiti potvrdu o učešću sa naznačenim brojem sati, koja može biti korisna kao dokaz vašeg kontinuiranog profesionalnog usavršavanja (KPU).


Ako se desi da neki studenti ili grupe iz opravdanih razloga ne mogu prisustvovati fizički radionicama ili seminarima, EAPTI-SEB im omogućava da prisustvuju u realnom vremenu putem online platformi. Važno je napomenuti da studenti treba da podnesu zahtev za ovakve aranžmane u roku od pet radnih dana od datuma objavljivanja događaja na sajtu EAPTI-SEB-a, kako bi njihov zahtev razmotrio Upravni odbor EAPTI-SEB-a.


Svaki događaj - bilo da se radi o radionici, seminaru, konferenciji ili kongresu, donosi određeni broj sati u okviru određene kategorije iskustva u programu koji student pohađa. Evo ukupnog broja sati koji su potrebni u nekim od kategorija iskustva do završetka programa "Diploma iz Gestalt psihoterapije". Napomena: Ovi sati ne uključuju sate koje studenti stiču u "malim grupama", kliničkoj praksi, superviziju u malim grupama, individualnoj terapiji itd.

 

 • Teorija i metodologija Geštalt psihoterapije (ukupno 575sati) realizuju se na sledeci nacin:
  - Teorija i metodologija: 255 sati (Lidija Pecotić i gostujući predavači)
  - Teorijski seminari: 90 sati sa različitim predavačima EAPTI-SEB
  - Preostali sati iz ove oblasti realizuju se u matičnim trening grupama  u toku svih godina pohadjanja programa uz
  - dodatnih 250 sati personalnog iskustva, od kojih je 75 sati individualne terapije a ostatak u istim matičnim trening grupama, u toku svih godina pohadjanja programa

 

 • Različiti teorijski i metodoloski pristupi psihoterapiji ( ukupno 95 sati) realizuju se na sedeci nacin:
  - Radionice/predavanja sa različitim predavačima u toku svih godina pohadjanja programa

 

 • Istraživanja u psihoterapiji (ukupno 50 sati) realizuju se na sledeci nacin:
  - Radionice/predavanja sa različitim predavačima u toku svih godina pohadjanja programa

 

 • Sati supervizije ( ukupno 225sati) realizuju se na sledeci nacin:
  - Supervizija u malim trening grupama: 165 sati sa supervizorima skole realizuje se u toku treće, četvrte i pete godine pohadjanja programa
  - Supervizija i priprema za zavrsni ispit: 60 sati realizuje se u toku treće, četvrte i pete godine sa supervizorom (Lidija Pecotić)


Napomena: Vreme i datumi su podložni promenama. Molimo vas da u navedenoj listi proverite najnovije informacije i detalje o događajima.

Radionice koje organizuje EAPTI-GPTIM na Malti »

2024

Supervizija studenata III-V godine


Datumi 

25.04.2024

24.05.2024

26.09.2024

17.10.2024

28.11.2024

05.12.2024


16.01.2025


Dr. Lidija Pecotić


Supervizijaorganizovana za studente III-V godine

Vreme: 17:00-20:00

Mesto: Zoom 

Trening sati: 3 (trening sati modula: Supervizija studenata III-V godine u velikoj grupi) 

Cena: 1200 


Instrukcije za uplatu:

170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: TM/datum predavanja/ime i prezime studenta/kandidata

Seminari i predavanja učitelja škole (otvoreno za studente svih godina)


Anica Dudvarski, Sanja Bratina, Filip Stefanović

10.⁠ ⁠i 17.5.2024.

Vreme: 16:00 - 22:00

23.5.2024.

Vreme: 18:00 - 21:00


Tema: Rad sa decom i mladima - smrt, žalovanje, gubitak

Mesto: Zoom

Broj sati: 15

Cena: 8800

 

Instrukcije za uplatu:

160-492939-24

Filip Stefanović PR Studio za edukaciju Allintegrum, Čačak- Takovska 16

Svrha uplate: TSP/datum predavanja/ime i prezime studenta

Istrazivanja u psihoterapiji - Od ideje do istrazivackog rada (otvoreno za studente svih godina)


Prof.Dr. Emilija Stoimenova Canevska

25-26.05.2024.


Vreme: 10:00-17:00

Mesto: Zoom

Broj sati: 14

Cena: 8000


Instrukcije za uplatu:

170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: OL/datum predavanja/ime i prezime studenta

Razliciti psihoterapijski pristupi - Slicnosti i razlike izmedju Gestalt terapije i Transakcione Analize


Prof.Dr. Emilija Stoimenova Canevska

01-02.06.2024.


Predavanje organizovano za studente I-V godine edukacije

Vreme: 10:00-16:00

Mesto: Zoom

Trening sati: 12 (krediti za modul: Razliciti psihoterapijski pristupi)

Cena: 7000


Instrukcije za uplatu:

170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: OL/datum predavanja/ime i prezime studenta

Zavrsni ispit i Supervizija studenata III-V godine (otvoreno za studente I i II godine - sati se racunaju u sate teorije i metodologije)


Dr. Lidija Pecotić, Marija Stefanović D.Psych.Hon. i Prof.Dr. Vesna Petrovic
08-09.06.2024.


Radionica organizovana za studente I-V godine

Vreme: 09:00-16:00
Mesto: Zoom
Trening sati: 14 (trening sati modula: Supervizija studenata III-V godine u velikoj grupi)
Cena: 8000


Instrukcije za uplatu:
170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: TM/datum predavanja/ime i prezime studenta/kandidata

Datumi za grupu kontinuiranog profesionalnog i ličnog razvoja


Grupa za kontinuirani profesionalni i lični razvoj (grupa je popunjena) ima sledeće datume u 2024. godini:

13.06.2024.

15.10.2024.

13.12.2024.


Vreme: 15:00-19:00

Mesto: Ovi susreti će se održavati putem platforme Zoom ili na mestu koje će biti najavljeno. Molimo vas da pratite obaveštenja za više informacija.

EAPTI-SEB Board Susreti u 2024. godini


Planirani datumi za EAPTI SEB Board susrete u 2024. godini su:

14.06.2024.

14.10.2024.

12.12.2024.


Vreme: 12:00-15:00

Mesto će biti najavljeno. Pratite obavestenja za više detalja.

Razliciti psihoterapijski pristupi


Dr. Lidija Pecotić

15.06.2024.


Predavanje organizovano za studente I-V godine edukacije

Tema: Porodicne konstelacije - poredak ljubavi

Vreme: 10:00-16:00

Mesto: Zoom

Trening sati: 6 (krediti za modul: Razliciti psihoterapijski pristupi)

Cena: 3500


Instrukcije za uplatu:

170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: OL/datum predavanja/ime i prezime studenta

Teorija i metodologija geštalt terapije


Dr. Lidija Pecotić

30.06.2024.


Predavanje organizovano za studente I-II godine edukacije, otvoreno za studente svih ostalih godina.

Tema: Bice uskoro najavljena

Vreme: 09:30-16:30

Mesto: Zoom

Trening sati: 7 (krediti za modul: Teorija i metodologija geštalt terapije)

Cena: 4000


Instrukcije za uplatu: 

170-50012117000-96 Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: TM/datum predavanja/ime i prezime studenta

Zavrsni ispit i Supervizija studenata III-V godine (otvoreno za studente I i II godine - sati se racunaju u sate teorije i metodologije)


Dr. Lidija Pecotić, Marija Stefanović D.Psych.Hon. i Prof.Dr. Vesna Petrovic
12-13.10.2024.


Radionica organizovana za studente I-V godine

Vreme: 09:00-16:00
Mesto: Zoom
Trening sati: 14 (trening sati modula: Supervizija studenata III-V godine u velikoj grupi)
Cena: 8000


Instrukcije za uplatu:
170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: TM/datum predavanja/ime i prezime studenta/kandidata

Međunarodna konferencija (otvorena za sve studente; predavanje ce se obavljati na engleskom jeziku)


Dr. Đani Frančezeti

29. i 30. novembra 2024


Tema: Histerična dimenzija u kliničkoj praksi

Vreme:

29.11.24 13:30 - 20:00 časova

30.11.24 10:00 - 18:30 časova

Mesto: Zoom

Cena: 8500

(15 sati obuke)

Teorija i metodologija geštalt terapije


Dr. Lidija Pecotić

14.12.2024.


Predavanje organizovano za studente I-II godine edukacije, otvoreno za studente svih ostalih godina.

Tema: Bice uskoro najavljena

Vreme: 09:30-16:30

Mesto: Zoom

Trening sati: 7 (krediti za modul: Teorija i metodologija geštalt terapije)

Cena: 4000


Instrukcije za uplatu:

170-50012117000-96 Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: TM/datum predavanja/ime i prezime studenta

2025

Teorija i metodologija geštalt terapije


dr Lidija Pecotić

11.01.2025.


Predavanje organizovano za studente III-V godine edukacije, otvoreno za studente svih ostalih godina.

Tema: Bice uskoro najavljena

Vreme: 9:30-16:30

Mesto: Zoom

Trening sati: 7 (krediti za modul: Teorija i metodologija geštalt terapije)

Cena: 4000


Instrukcije za uplatu:

170-50012117000-96 Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: TM/datum predavanja/ime i prezime studenta

Zavrsni ispit i Supervizija studenata III-V godine (otvoreno za studente I i II godine - sati se racunaju u sate teorije i metodologije)


Dr. Lidija Pecotić, Marija Stefanović D.Psych.Hon. i Prof.Dr.Nada Korać
25-26.01.2025.


Radionica organizovana za studente I-V godine

Vreme: 09:00-16:00
Mesto: Zoom
Trening sati: 14 (trening sati modula: Supervizija studenata III-V godine u velikoj grupi)
Cena: 8000


Instrukcije za uplatu:
170-50012117000-96

Lidija Pecotić PR Studio za edukaciju Beograd, Heroja Milana Tepića 10

Svrha uplate: TM/datum predavanja/ime i prezime studenta/kandidata

Uslovi osiguranja EAPTI-SEB i procedura izdavanja potvrda
(odnosi se na sve programe)

Politika  otkazivanja

Otkazivanje značajno utiče na nas. Otkazivanje u poslednjem trenutku lišava nas šanse da popunimo rezervisani prostor i da se reorganizujemo. Iz tih razloga, pridržavamo se stroge politike otkazivanja svih radionica, seminara i programa obuke.

 

 • Ukoliko se otkaže individualna seansa, učešće na radionici, seminaru ili programu obuke najkasnije 48 sati pre početka datog događaja, plaća se 50% od pune cene individualne seanse/radionice/seminara ili programa obuke;

 • Ukoliko se otkaže individualna seansa, učešće na radionici, seminaru ili programu obuke najkasnije 24 sata pre početka datog događaja, plaća se puna cena individualne seanse/radionice/seminara ili programa obuke;

 • Ukoliko se otkazivanje desi tokom individualne seanse, radionice, seminara ili programa obuke plaća se puna cena individualne seanse/radionice/seminara ili programa obuke; • Ako student želi da nadoknadi propuštene sate radionica ili seminara ili kurseva, dužan je da plati punu originalnu cenu za taj broj sati;

 • Studenti koji se pridruže radionicama, seminarima ili kursevima nakon što bi oni već počeli, dužni su da plate punu cenu radionice, seminara ili kursa, a dobiće potvrdu o pohađanju samo za broj sati kojima su prisustvovali;

 • Uvažavamo sve razloge za otkazivanje, ali nažalost, pridržavaćemo se gorenavedenih pravila.

Politika sertifikata

 • Studenti su dužni da ažuriraju svoju ličnu evidenciju o svim aktivnostima predviđenih programom obuke u EAPTI-SEB-u, uključujući potvrde o učešću na radionicama, seminarima, superviziji, ličnoj terapiji, radu sa klijentima i kliničkoj praksi;

 • Izgubljene izdate potvrde neće biti zamenjene.

bottom of page