top of page
Image by The Climate Reality Project

Radionice i seminari

EAPTI-SEB redovno organizuje edukativne radionice i seminare koje vode stručni predavači iz različitih oblasti i delova sveta. Ove događaje pohađaju redovni studenti u okviru svojih odabranih programa, ali su takođe otvoreni za stručnjake iz humanističkih nauka, kao što su psihoterapija, psihologija, psihijatrija, socijalni rad i omladinski rad. Za učešće, ostali stručnjaci trebaju podneti zahtev EAPTI-SEB i dobiti odobrenje.

Nakon svake radionice ili seminara, ostali učesnici mogu na zahtev upucen EAPTI SEB dobiti potvrdu o učešću sa naznačenim brojem sati, što može biti korisno kao dokaz kontinuiranog profesionalnog usavršavanja (KPU). Plaćanje radionice ili druge odabrane aktivnosti vrši se na račun naznačen na veb sajtu uz odabranu radionicu ili seminar, u iznosu uvećanom za 10% od onog koji je naveden za redovne studente.


Ako se desi da neki studenti ili grupe iz opravdanih razloga ne mogu prisustvovati fizički radionicama ili seminarima, EAPTI-SEB im omogućava da prisustvuju u realnom vremenu putem online platformi. Važno je napomenuti da studenti treba da podnesu zahtev za ovakve aranžmane u roku od pet radnih dana od datuma objavljivanja događaja na sajtu EAPTI-SEB-a, kako bi njihov zahtev razmotrio Upravni odbor EAPTI-SEB-a.


Svaki događaj - bilo da se radi o radionici, seminaru, konferenciji ili kongresu, donosi određeni broj sati u okviru određene kategorije iskustva u programu koji student pohađa. Evo ukupnog broja sati koji su potrebni u nekim od kategorija iskustva do završetka programa "Diploma iz Gestalt psihoterapije". Napomena: Ovi sati ne uključuju sate koje studenti stiču u "malim grupama", kliničkoj praksi, superviziju u malim grupama, individualnoj terapiji itd.

 

 • Teorija i metodologija Geštalt psihoterapije (ukupno 575sati) realizuju se na sledeci nacin:
  - Teorija i metodologija: 255 sati (Lidija Pecotić i gostujući predavači)
  - Teorijski seminari: 90 sati sa različitim predavačima EAPTI-SEB
  - Preostali sati iz ove oblasti realizuju se u matičnim trening grupama  u toku svih godina pohadjanja programa uz
  - dodatnih 250 sati personalnog iskustva, od kojih je 75 sati individualne terapije a ostatak u istim matičnim trening grupama, u toku svih godina pohadjanja programa

 

 • Različiti teorijski i metodoloski pristupi psihoterapiji ( ukupno 95 sati) realizuju se na sedeci nacin:
  - Radionice/predavanja sa različitim predavačima u toku svih godina pohadjanja programa
  - Minimum 45 sati je potrebno pre upisa u trecu godinu

 

 • Istraživanja u psihoterapiji (ukupno 50 sati) realizuju se na sledeci nacin:
  - Radionice/predavanja sa različitim predavačima u toku svih godina pohadjanja programa

 

 • Sati supervizije ( ukupno 225sati) realizuju se na sledeci nacin:
  - Supervizija u malim trening grupama: 165 sati sa supervizorima skole realizuje se u toku treće, četvrte i pete godine pohadjanja programa
  - Supervizija i priprema za zavrsni ispit: 60 sati realizuje se u toku treće, četvrte i pete godine sa supervizorom (Lidija Pecotić)


Napomena: Vreme i datumi su podložni promenama. Molimo vas da u navedenoj listi proverite najnovije informacije i detalje o događajima.

Radionice koje organizuje EAPTI-GPTIM na Malti »

https://us02web.zoom.us/j/4432924528

https://www.psihikaeapti.com

2024

Supervizija studenata III-V godine


Datumi 

18.07.2024. Ovaj susret je otkazan-bice zamenjen novim datumom

25.07.2024.

01.08.2024.

08.08.2024.

22.08.2024.

29.08.2024.

05.09.2024.

06.09.2024.

12.09.2024.

19.09.2024.

26.09.2024

03.10.2024.

17.10.2024.

28.11.2024.

05.12.2024.


16.01.2025.


Dr. Lidija Pecotić


Mesto: Zoom 

⁠Vreme: 17-20h

⁠Trening sati: 3

Cena: 1200

Datumi za grupu kontinuiranog profesionalnog i ličnog razvoja


Grupa za kontinuirani profesionalni i lični razvoj (grupa je popunjena) ima sledeće datume u 2024. godini:

15.10.2024.

13.12.2024.


Vreme: 15:00-19:00

Mesto: Ovi susreti će se održavati putem platforme Zoom ili na mestu koje će biti najavljeno. Molimo vas da pratite obaveštenja za više informacija.

EAPTI-SEB Board Susreti u 2024. godini


Planirani datumi za EAPTI SEB Board susrete u 2024. godini su:

14.10.2024.

12.12.2024.


Vreme: 12:00-15:00

Mesto će biti najavljeno. Pratite obavestenja za više detalja.

Teorija i metodologija gestalt psihoterapije od I-II godine


dr Lidija Pecotić

21.09.2024.


Tema: bice najavljena uskoro 

Vreme: 10:00-17:00

Mesto: Zoom

Broj sati: 7

Cena: 4000


Instrukcije za uplatu:

EduContinua 

Broj dinarskog racuna: 265-1750310002794-57

Raiffeisen banka

Teorija i metodologija gestalt psihoterapije od III-IV-V godine


dr Lidija Pecotić

6.10.2024.


Tema: bice najavljena uskoro 

Vreme: 10:00-17:00

Mesto: Zoom

Broj sati: 7

Cena: 4000


Instrukcije za uplatu:

EduContinua 

Broj dinarskog racuna: 265-1750310002794-57

Raiffeisen banka

Zavrsni ispit i Supervizija studenata III-V godine (otvoreno za studente I i II godine - sati se racunaju u sate teorije i metodologije)


Dr. Lidija Pecotić, Marija Stefanović D.Psych.Hon. i Prof.Dr. Vesna Petrovic i Prof. Dr. Nada Korać

10-15.10.2024.


Radionica organizovana za studente I-V godine

Vreme: 

12 i 13.10.2024. 09:00-18:00

10, 11 i 14, 15.10.2024. 12:00-21:00

Mesto: Zoom 

Trening sati: 54h ili 9h po danu (trening sati modula: Supervizija studenata III-V godine u velikoj grupi)

Cena: 30000 ili 5000 po danu


Instrukcije za uplatu:

EduContinua 

Broj dinarskog racuna: 265-1750310002794-57

Raiffeisen banka

Seminari i predavanja učitelja škole (za studente 3. 4. i 5. godine, moguće prisustvo i za studente 1. i 2. godine)


Dragana Ilić, Dušanka Jovanović, Marija Krivačić, Marija Stefanović

16. i 17.11.2024


Vreme: 10:00 - 17:30

Tema: Rad sa parovima

Mesto: Uživo           

Broj sati: 15            

Cena: 8800

Međunarodna konferencija (otvorena za sve studente; predavanje ce se obavljati na engleskom jeziku)


Dr. Đani Frančezeti

29. i 30. novembra 2024


Tema: Histerična dimenzija u kliničkoj praksi

Vreme:

29.11.24 13:30 - 20:00 časova

30.11.24 10:00 - 18:30 časova

Mesto: Zoom

Cena: 8500

(15 sati obuke)

Teorija i metodologija geštalt terapije


Dr. Lidija Pecotić

14.12.2024.


Predavanje organizovano za studente I-II godine edukacije, otvoreno za studente svih ostalih godina.

Tema: Bice uskoro najavljena

Vreme: 09:30-16:30

Mesto: Zoom

Trening sati: 7 (krediti za modul: Teorija i metodologija geštalt terapije)

Cena: 4000


Instrukcije za uplatu:

EduContinua 

Broj dinarskog racuna: 265-1750310002794-57

Raiffeisen banka

Teorija i metodologija gestalt psihoterapije od I-II godine


dr Lidija Pecotić

21.12.2024.


Tema: bice najavljena uskoro 

Vreme: 10:00-17:00

Mesto: Zoom

Broj sati: 7

Cena: 4000


Instrukcije za uplatu:

EduContinua 

Broj dinarskog racuna: 265-1750310002794-57

Raiffeisen banka

2025

Teorija i metodologija geštalt terapije


dr Lidija Pecotić

11.01.2025.


Predavanje organizovano za studente III-V godine edukacije, otvoreno za studente svih ostalih godina.

Tema: Bice uskoro najavljena

Vreme: 9:30-16:30

Mesto: Zoom

Trening sati: 7 (krediti za modul: Teorija i metodologija geštalt terapije)

Cena: 4000

Zavrsni ispit i Supervizija studenata III-V godine (otvoreno za studente I i II godine - sati se racunaju u sate teorije i metodologije)


Dr. Lidija Pecotić, Marija Stefanović D.Psych.Hon. i Prof.Dr.Nada Korać

25-26.01.2025. 


Radionica organizovana za studente I-V godine

Vreme: 09:00-16:00

Mesto: Zoom 

Trening sati: 14 (trening sati modula: Supervizija studenata III-V godine u velikoj grupi)

Cena: 8000

Uslovi osiguranja EAPTI-SEB i procedura izdavanja potvrda
(odnosi se na sve programe)

Politika  otkazivanja

Otkazivanje značajno utiče na nas. Otkazivanje u poslednjem trenutku lišava nas šanse da popunimo rezervisani prostor i da se reorganizujemo. Iz tih razloga, pridržavamo se stroge politike otkazivanja svih radionica, seminara i programa obuke.

 

 • Ukoliko se otkaže individualna seansa, učešće na radionici, seminaru ili programu obuke najkasnije 48 sati pre početka datog događaja, plaća se 50% od pune cene individualne seanse/radionice/seminara ili programa obuke;

 • Ukoliko se otkaže individualna seansa, učešće na radionici, seminaru ili programu obuke najkasnije 24 sata pre početka datog događaja, plaća se puna cena individualne seanse/radionice/seminara ili programa obuke;

 • Ukoliko se otkazivanje desi tokom individualne seanse, radionice, seminara ili programa obuke plaća se puna cena individualne seanse/radionice/seminara ili programa obuke; • Ako student želi da nadoknadi propuštene sate radionica ili seminara ili kurseva, dužan je da plati punu originalnu cenu za taj broj sati;

 • Studenti koji se pridruže radionicama, seminarima ili kursevima nakon što bi oni već počeli, dužni su da plate punu cenu radionice, seminara ili kursa, a dobiće potvrdu o pohađanju samo za broj sati kojima su prisustvovali;

 • Uvažavamo sve razloge za otkazivanje, ali nažalost, pridržavaćemo se gorenavedenih pravila.

Politika sertifikata

 • Studenti su dužni da ažuriraju svoju ličnu evidenciju o svim aktivnostima predviđenih programom obuke u EAPTI-SEB-u, uključujući potvrde o učešću na radionicama, seminarima, superviziji, ličnoj terapiji, radu sa klijentima i kliničkoj praksi;

 • Izgubljene izdate potvrde neće biti zamenjene.

bottom of page