top of page
Support Group_edited.jpg

Supervizija

Tokom programa Diploma iz geštalt psihoterapije pri EAPTI SEB, akreditovani supervizori EAPTI-SEB nude superviziju studentima treće, četvrte i pete godine studija.
 

Po završetku programa i dobijanju Diplome iz Geštalt psihoterapije, svaki diplomirani psihoterapeut treba da nastavi supervizijusvog rada sa klijentima sa odabranim supervizorom kao deo KPU-a u institucijama koje nude supervizijske aktivnosti.

Prateći i ističući kontinuirani profesionalni rast i razvoj diplomiranih terapeuta, EAPTI-SEB je razvio kriterijume za akreditovane supervizore EAPTI-SEB, u skladu sa kriterijumima EAGT-a (Evropskog udruženja za geštalt terapiju) i EAP (Evropskog udruženja za psihoterapiju) čiji smo akreditovani članovi od 2008. godine.  

Diplomirani terapeuti EAPTI-SEB mogu izraziti svoj interes i podneti prijavu za dobijanje sertifikata supervizora od EAPTI-SEB prema gore navedenim kriterijumima, koja takođe treba da uključi podatke o kriterijumima podobnosti i potrebnim uslovima koji se nalaze u formularu na ovoj stranici.

Prijem aplikacija za izdavanje Sertifikata za supervizora u geštalt psihoterapiji na osnovu do sada važećih i gore navedenih uslova EAPTI-SEB, vršiće se za aplikacije primljene do 31.12.2022.

Nakon ovog datuma razmatraće se samo aplikacije kandidata koji su diplomirali na nekom od akreditovanih programa postdiplomske obuke za supervizore psihoterapeuta.

 

Molimo pogledajte sledeći link za informacije o akreditovanom kursu za supervizore psihoterapeuta: https://www.eapti-gptim.com/supervision-groups

Informacije će uskoro biti dostupne

Akreditovani supervizori psihoterapeuta - EAPTI SEB

Prva generacija supervizora psihoterapeuta koja je zavrsila akreditovani kurs za supervizore pri EAPTI GPTIM na Malti diplomirala je u septembru 2023. Godine.

Lista imena sa podacima za kontakt:

 

Supervizori se mogu kontaktirati za supervizije studenata psihoterapije ili terapeuta.

 

Napomena: Zbog strukture programa edukacije gestalt terapeuta pri EAPTI SEB, sati sa supervizorima sa liste ne koriste se kao trening sati, ali se mogu koristiti kao sati kontinuiranog profesionalnog rasta i razvoja, kao i za dobijanje ili produživanje sertifikata za psihoterapiju pri EAP, EAGT, SUGPT.

bottom of page