Support Group_edited.jpg

Supervizija

Tokom programa Master iz geštalt psihoterapije – M.Psych. (GT) akreditovani supervizori EAPTI-SEB-a nude superviziju studentima: Lidija Pecotić, Bertram Muller, Emilija Stoimenova Canevska, Joice Sciberras, Rose Galea, Mikela Gonzi. 

 

Po završetku programa, svako može da odluči da nastavi superviziju sa svojim supervizorom kao deo KPU-a ili da se pridruži postojećim supervizijskim grupama u EAPTI-SEB-u ili u drugim institucijama iz oblasti.  

 

Ukoliko imate nekih pitanja ili su Vam potrebne dodatne informacije u vezi sa mestom održavanja, vremenom i cenama, molimo Vas da kontaktirate gestaltstudio.rs@gmail.com

Informacije će uskoro biti dostupne

Prateći i ističući kontinuirani profesionalni rast i razvoj diplomiranih terapeuta, EAPTI-SEB je razvio kriterijume za akreditovane supervizore EAPTI-SEB-a, u skladu sa najnovijim kriterijumima EAGT-a (Evropskog udruženja za geštalt terapiju), čiji smo akreditovani član od ??? godine.  

 

Diplomirani terapeuti EAPTI-SEB-a mogu izraziti svoj interes i podneti prijavu da postanu akreditovani supervizori EAPTI-SEB-a, koja takođe treba da uključi podatke o kriterijumima podobnosti i potrebnim uslovima.

 

Prijava A važi do ???

Prijave B i C važe od ???, uz najnovije kriterijume EAGT-a.

Prijave za Sertifikat akreditovanog supervizora EAPTI-SEB-a pošaljite na adresu:

EAPTI-SEB Bord škole

Attn: Lidija Pecotić

Heroja Milana Tepića 10

11000 Beograd