top of page
Support Group_edited.jpg

Supervizija

Tokom programa Diploma iz geštalt psihoterapije pri EAPTI SEB, akreditovani supervizori EAPTI-SEB nude superviziju studentima treće, četvrte i pete godine studija.
 

Po završetku programa i dobijanju Diplome iz Geštalt psihoterapije, svaki diplomirani psihoterapeut treba da nastavi supervizijusvog rada sa klijentima sa odabranim supervizorom kao deo KPU-a u institucijama koje nude supervizijske aktivnosti.

Prateći i ističući kontinuirani profesionalni rast i razvoj diplomiranih terapeuta, EAPTI-SEB je razvio kriterijume za akreditovane supervizore EAPTI-SEB, u skladu sa kriterijumima EAGT-a (Evropskog udruženja za geštalt terapiju) i EAP (Evropskog udruženja za psihoterapiju) čiji smo akreditovani članovi od 2008. godine.  

Diplomirani terapeuti EAPTI-SEB mogu izraziti svoj interes i podneti prijavu za dobijanje sertifikata supervizora od EAPTI-SEB prema gore navedenim kriterijumima, koja takođe treba da uključi podatke o kriterijumima podobnosti i potrebnim uslovima koji se nalaze u formularu na ovoj stranici.

Prijem aplikacija za izdavanje Sertifikata za supervizora u geštalt psihoterapiji na osnovu do sada važećih i gore navedenih uslova EAPTI-SEB, vršiće se za aplikacije primljene do 31.12.2022.

Nakon ovog datuma razmatraće se samo aplikacije kandidata koji su diplomirali na nekom od akreditovanih programa postdiplomske obuke za supervizore psihoterapeuta.

 

Molimo pogledajte sledeći link za informacije o akreditovanom kursu za supervizore psihoterapeuta: https://www.eapti-gptim.com/supervision-groups

Informacije će uskoro biti dostupne

Prateći i ističući kontinuirani profesionalni rast i razvoj diplomiranih terapeuta, EAPTI-SEB je razvio kriterijume za akreditovane supervizore EAPTI-SEB-a, u skladu sa najnovijim kriterijumima EAGT-a (Evropskog udruženja za geštalt terapiju), čiji smo akreditovani član od ??? godine.  

 

Diplomirani terapeuti EAPTI-SEB-a mogu izraziti svoj interes i podneti prijavu da postanu akreditovani supervizori EAPTI-SEB-a, koja takođe treba da uključi podatke o kriterijumima podobnosti i potrebnim uslovima.

 

Prijava A važi do ???

Prijave B i C važe od ???, uz najnovije kriterijume EAGT-a.

Prijave za Sertifikat akreditovanog supervizora EAPTI-SEB-a pošaljite na adresu:

EAPTI-SEB Bord škole

Attn: Lidija Pecotić

Heroja Milana Tepića 10

11000 Beograd

bottom of page