top of page
Conference

Uslovi za upis

EAPTI-SEB je akreditovana ustanova od strane EAP i EAGT koja nudi postdiplomske programe obrazovanja. Da bi se upisalo na ove programe neophodno je da se ispuni niz kriterijuma koji predstavljaju osnovu na kojoj će se vaše prethodno učenje, znanje i iskustvo nadograditi ovim iskustvom studiranja. 

 

U nekim programima ovi kriterijumi su neophodni kako bi studiranje od samog početka bilo u skladu sa evropskim standardima koje postavljaju EAP, EAGT, SDPS i SUGP a koji se odnose na stečeno obrazovanje, praksu psihoterapije i postojeće propise i zakone.

 

U nastavku možete naći Uslove za programe.

Prva generacija studenata  EAPTI Studija za Edukaciju u Beogradu (SEB) zapocela je edukaciju po novom progamu rada za sticanje Diplome iz gestalt psihoterapije akademske 2019/20. 


Studenti EAPTI SEB upisani pre oktobra 2019 godine mogu da završe edukaciju i diplomiraju po starom programu samo do 31.10. 2024. Nakon ovog datuma edukaciju moraju nastaviti po novom programu.

Postdiplomska diploma iz gestalt psihoterapije

Ciljna grupa

Diploma iz geštalt psihoterapije namenjena je onima koji žele da postanu geštalt psihoterapeuti i praktikuju geštalt psihoterapiju sa klijentima, porodicama, parovima i grupama. Da bi uspešno završio ovaj program student mora da stekne znanje, veštine i kompetencije neophodne za psihoterapijsku praksu; treba da bude sposoban da razume klijente i bude motivisan da im pomogne, kao i da tretira psihološke poremećaje i podrži klijente u pravcu rasta, razvoja i sveukupnog mentalnog blagostanja.

Uslovi za upis

Diploma akademskih studija na jednom od fakulteta humanističkih nauka (zvanje: diplomirani psiholog, diplomirani pedagog, diplomirani defektolog, diplomirani andragog, diplomirani socijalni radnik), ili medicinskih nauka, ili propedevtike u slučaju kada student ima diplomu drugog fakulteta, sa postignutih najmanje 240 ECTS.

Polaznici koji nemaju zavrsene osnovne studije iz navedenih oblasti mogu zavrsiti jedan od akreditovanih kurseva Propedevtike koji im stoje na raspolaganju u Republici Srbiji.

Postdiplomski sertifikat iz geštalt psihoterapije

Ciljna grupa

Ovaj program namenjen je svim osobama koje su zainteresovane za lični rast i razvoj, kao i za sticanje osnovnih znanja, veština i kompetencija u oblasti teorije geštalt psihoterapije.

Uslovi za upis

Diploma akademskih studija (fakulteti humanističkih, medicinskih ili društvenih nauka).

Postdiplomska diploma iz dečje i adolescentne psihoterapije

Ciljna grupa

Ovaj program namenjen je osobama koje žele da postanu stručnjaci/specijalisti za dečju i adolescentnu psihoterapiju.  

 

Profilu ciljne grupe pripadaju registrovani psihoterapeuti bilo koje orijentacije/pristupa, koji se kontinuirano profesionalno usavršavaju i koji su posvećeni tome da postanu stručnjaci/specijalisti u dečjoj i adolescentnoj psihoterapiji.

Uslovi za upis

Psihoterapijsko obrazovanje i licenca za psihoterapiju (u bilo kom psihoterapijskom pristupu) koju izdaje relevantno nacionalno ili evropsko telo.

Postdiplomski sertifikat iz geštalt terapije u organizacijama

Ciljna grupa

Ovaj program namenjen je osobama iz različitih oblasti uključujući psihoterapiju, psihologiju, pravo, biznis, ekonomiju, javnu upravu itd., koje bi želele da postanu stručnjaci za geštalt terapiju orijentisanu na rad sa organizacijama. Od studenta se očekuje da tokom celog programa pokažu otvorenost i spremnost za razumevanje pristupa geštalt psihoterapije i njenih tehnika. Budući studenti takođe treba da imaju najmanje Diplomu akademskih studija (fakulteti humanističkih, medicinskih ili društvenih nauka).Preporučuje se radno iskustvo u organizacionom kontekstu (privatnom ili javnom), međutim, to nije neophodan uslov za upis, jer program obuhvata aktivnosti u ovom konteksu.

Uslovi za upis

Polaznici programa mogu biti studenti završnih godina edukacije iz psihoterapije, diplomirani psihoterapeuti, kao i drugi profesionalci sa interesom za primenu Gestalt principa u organizacijama. Za polaznike koji nemaju edukaciju u Gestalt psihoterapiji organizovan je dodatni uvodni modul.

Postdiplomski sertifikat iz geštalt terapije u radu sa parovima

Ciljna grupa

Ovaj program namenjen je psihoterapeutima različitih modaliteta koji su zainteresovani za specijalizaciju u polju partnerske terapije. Rad sa parom se prelama kroz sve vidove terapije: iindividualne i grupne, te razumevanje dinamike para i upoznavanje sa metodom i tehnikama u radu sa parom svakako osnažuje ulogu terapeuta u terapijskom odnosu.

Uslovi za upis

Polaznici kursa mogu biti diplomirani psihoterapeuti svih terapijskih modaliteta, kao i studenti završnih godina edukacije iz psihoterapije.

bottom of page