top of page
Conference

Troškovi školarine

Na početku svake školske godine student plaća određeni deo od ukupnog iznosa školarine odabranog kursa, a tokom školske godine plaća ostatak.
 
Student se studentskim ugovorom koji potpisuje na pocetku odabranog programa obavezuje da vodi ažurnu evidenciju o svim aktivnostima za vreme  Geštalt treninga, ukljucujuci evidenciju o superviziju i ličnoj psihoterapiji. Student se obavezuje da ce istu dati na uvid asistentu za administrativne poslove škole, pred izlazak na završni ispit za sticanje Diplome geštalt psihoterapeuta i prihvata da je to uslov za izlazak na ispit i dobijanje diplome Gestalt terapeuta.

Ukoliko student iz ma kog razloga nema potpunu evidenciju  (racune, potpisane sate supervizije, licne terapije i klinicke prakse) o aktivnostima za vreme odabranog kursa, škola nema obavezu da istu pribavi, ili pretrazuje svoju evidenciju bez dodatne novcane naknade za administrativne troskove u vrednosti utrosenog sata rada od €5 (U dinarskoj protivvrednosti).

Molimo pogledajte u nastavku detalje o naknadama za Sertifikat iz geštalt terapije i za program Diploma iz geštalt terapije. Da biste dobili podatke o naknadama za druge ponuđene programe, kontaktirajte nas na sledecu email adresu: upis.eaptiseb@gmail.com da biste dobili informacije o početku realizacije ovih programa.

1. godina

Na početku školske godine

Uplata: €800

(U dinarskoj protivvrednosti)

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu:
585

(U dinarskoj protivvrednosti)

Uplata za polaganje tri ispita: €120

Troškovi 15 sati lične psihoterapije*

2. godina

Na početku školske godine

Uplata: €550

(U dinarskoj protivvrednosti)

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu:
€510

(U dinarskoj protivvrednosti)

Uplata za polaganje tri ispita: €120


Troškovi 20 sati lične psihoterapije*

Sertifikat iz geštalt psihoterapije Postdiplomska edukacija u trajanju od 2 godine. Plaćanje se vrši prema sledećoj dinamici:

Diploma iz geštalt psihoterapije Postdiplomska edukacija u trajanju od 4,5 godina. Plaćanje se vrši prema sledećoj dinamici :

1. godina

Na početku školske godine

Uplata: €800

(U dinarskoj protivvrednosti)

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu:
€585

(U dinarskoj protivvrednosti)

Uplata za polaganje tri ispita: €120

Troškovi 15 sati lične psihoterapije*

3. godina

Na početku školske godine

Uplata: €775

(U dinarskoj protivvrednosti)

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu:
€725

(U dinarskoj protivvrednosti)

Uplata za polaganje dva ispita: €80


Troškovi 20 sati lične psihoterapije*

5. godina

Na početku školske godine

Uplata: €0

 

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu:
130

(U dinarskoj protivvrednosti)

Uplata za polaganje zavrsnog ispita: €450

2. godina

Na početku školske godine

Uplata: €550

(U dinarskoj protivvrednosti)

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu:
€510

(U dinarskoj protivvrednosti)

Uplata za polaganje tri ispita: €120


Troškovi 20 sati lične psihoterapije*

4. godina

Na početku školske godine

Uplata: €725

(U dinarskoj protivvrednosti)

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu:
€800

(U dinarskoj protivvrednosti)

Uplata za polaganje jednog ispita: €40


Troškovi 20 sati lične psihoterapije*

* 75 sati lične terapije sa izabranim registrovanim geštalt psihoterapeutom nije uključeno u gorenavedenu cenu.

Troskovi školarine:

- vrednost trening sata edukacije za sve oblike grupnog rada je €5 (U dinarskoj protivvrednosti)

- ispit – prezentacija i odbrana teorijskog rada iz različitih predmeta tokom edukacije: €40 (U dinarskoj protivvrednosti)

- cena polaganja završnog ispita pred komisijom: €450 (U dinarskoj protivvrednosti).

 

Navedene cene važe za sve edukante koji upisu program edukacije Dipoma iz Gestalt psihoterapije od 6.6.2023. do potpisivanja novog ugovora.

Za edukante koji su upisali gore navedeni program do ovog datuma (6.6.2023) ugovorene cene vaze do isteka potpisanog ugovora ili potpisivanja novog ugovora.

bottom of page