top of page
Conference

Troškovi školarine

Na početku svake školske godine plaća se određeni deo od ukupnog iznosa školarine, a tokom školske godine plaća se ostatak. Molimo pogledajte u nastavku detalje o naknadama za Sertifikat iz geštalt terapije i za program Diploma iz geštalt terapije. Da biste dobili podatke o naknadama za druge ponuđene programe, kontaktirajte nas na: gestaltstudio.rs@gmail.com, da biste prvo dobili informacije o početku realizacije ovih programa.

1. godina

Na početku školske godine

Uplata: €560

 

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu: €409.50

(U dinarskoj protivvrednosti)

Troškovi 15 sati lične psihoterapije*

2. godina

Na početku školske godine

Uplata: €385

 

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu: €357

(U dinarskoj protivvrednosti)

Uplata za polaganje dva ispita: €60


Troškovi 20 sati lične psihoterapije*

Sertifikat iz geštalt psihoterapije Postdiplomska edukacija u trajanju od 2 godine. Plaćanje se vrši prema sledećoj dinamici:

Diploma iz geštalt psihoterapije Postdiplomska edukacija u trajanju od 4,5 godina. Plaćanje se vrši prema sledećoj dinamici :

1. godina

Na početku školske godine

Uplata: €560

 

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu: €409.50

(U dinarskoj protivvrednosti)

Uplata za polaganje dva ispita: €90

Troškovi 15 sati lične psihoterapije*

3. godina

Na početku školske godine

Uplata: €490

 

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu: €560

(U dinarskoj protivvrednosti)

Uplata za polaganje jednog ispita: €30


Troškovi 20 sati lične psihoterapije*

5. godina

Na početku školske godine

Uplata: €0

 

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu: €14.50

(U dinarskoj protivvrednosti)

Uplata za polaganjezavršnog ispita za Diplomu iz GT: €400

2. godina

Na početku školske godine

Uplata: €385

 

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu: €357

(U dinarskoj protivvrednosti)

Uplata za polaganje tri ispita: €90


Troškovi 20 sati lične psihoterapije*

4. godina

Na početku školske godine

Uplata: €451.50

 

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu: €665

(U dinarskoj protivvrednosti)

Uplata za polaganje jednog ispita: €30


Troškovi 20 sati lične psihoterapije*

* 75 sati lične terapije sa izabranim registrovanim geštalt psihoterapeutom nije uključeno u gorenavedenu cenu.

Ovo su zagarantovani troškovi za programe koji počinju tokom akademske 2021/2022.

bottom of page