top of page
Conference

Troškovi školarine

Na početku svake školske godine plaća se određeni deo od ukupnog iznosa školarine, a tokom školske godine plaća se ostatak. Molimo pogledajte u nastavku detalje o naknadama za Sertifikat iz geštalt terapije i za program Diploma iz geštalt terapije. Da biste dobili podatke o naknadama za druge ponuđene programe, kontaktirajte nas na: gestaltstudio.rs@gmail.com, da biste prvo dobili informacije o početku realizacije ovih programa.

1. godina

Na početku školske godine

Uplata: €

 

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu:

(U dinarskoj protivvrednosti)

Troškovi 15 sati lične psihoterapije*

2. godina

Na početku školske godine

Uplata: €

 

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu:

(U dinarskoj protivvrednosti)

Uplata za polaganje dva ispita: €


Troškovi 20 sati lične psihoterapije*

Sertifikat iz geštalt psihoterapije Postdiplomska edukacija u trajanju od 2 godine. Plaćanje se vrši prema sledećoj dinamici:

Diploma iz geštalt psihoterapije Postdiplomska edukacija u trajanju od 4,5 godina. Plaćanje se vrši prema sledećoj dinamici :

1. godina

Na početku školske godine

Uplata: €

 

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu:

(U dinarskoj protivvrednosti)

Uplata za polaganje dva ispita: €

Troškovi 15 sati lične psihoterapije*

3. godina

Na početku školske godine

Uplata: €

 

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu:

(U dinarskoj protivvrednosti)

Uplata za polaganje jednog ispita: €


Troškovi 20 sati lične psihoterapije*

5. godina

Na početku školske godine

Uplata: €0

 

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu:

(U dinarskoj protivvrednosti)

Uplata za polaganjezavršnog ispita za Diplomu iz GT: €

2. godina

Na početku školske godine

Uplata: €

 

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu:

(U dinarskoj protivvrednosti)

Uplata za polaganje tri ispita: €


Troškovi 20 sati lične psihoterapije*

4. godina

Na početku školske godine

Uplata: €

 

Tokom školske godine

Više uplata u ukupnom iznosu:

(U dinarskoj protivvrednosti)

Uplata za polaganje jednog ispita: €


Troškovi 20 sati lične psihoterapije*

* 75 sati lične terapije sa izabranim registrovanim geštalt psihoterapeutom nije uključeno u gorenavedenu cenu.

Troskovi školarine:

- vrednost trening sata edukacije za sve oblike grupnog rada je €5 

- ispit – prezentacija i odbrana teorijskog rada iz različitih predmeta tokom edukacije: €40, 

- cena polaganja završnog ispita pred komisijom: €450.

 

Navedene cene važe za sve edukante koji upisu program edukacije Dipoma iz Gestalt psihoterapije od 6.6.2023. do potpisivanja novog ugovora.

Za edukante koji su upisali gore navedeni program do ovog datuma (6.6.2023) ugovorene cene vaze do isteka potpisanog ugovora ili potpisivanja novog ugovora.

bottom of page