top of page
Networking_edited_edited.jpg

Diploma iz geštalt psihoterapije

Opšte informacije:

Program Diploma iz geštalt terapije traje 4,5 godine i ima za cilj da studentima pruži sva potrebna znanja, veštine i kompetencije, uz individualnu psihoterapiju i superviziju, koje su nepohodne za obavljanje psihoterapijske prakse. Program je usklađen sa svim standardima propisanim od strane Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP) i Evropske asocijacije za geštalt terapiju (EAGT). Nakon završetka ovog programa studenti će biti osposobljeni da se kompetentno, profesionalno i u najboljem interesu svojih klijenata, bave geštalt psihoterapijom.

Prva generacija studenata  EAPTI Studija za Edukaciju u Beogradu (SEB) zapocela je edukaciju po novom progamu rada za sticanje Diplome iz gestalt psihoterapije akademske 2019/20. 

Studenti EAPTI SEB upisani pre oktobra 2019 godine mogu da završe edukaciju i diplomiraju po starom programu samo do 31.10. 2024. Nakon ovog datuma edukaciju moraju nastaviti po novom programu.

Pregled programa (moduli):

 1. ISTORIJAt I KORENI GEŠTALT TERAPIJE

 2. TEORIJA I METODOLOGIJA GEŠTALT TERAPIJE

 3. ORGANIZAM I SREDINA

 4. TEHNIKE GEŠTALT TERAPIJE

 5. PSIHOPATOLOGIJA IZ GEŠTALT RELACIONE PERSPEKTIVE

 6. PRINCIPI I PRIMENA ETIKE

 7. GEŠTALT TERAPEUT U TERAPIJSKOM ODNOSU

 8. POLJA I STRATEGIJE PRIMENE GEŠTALT PSIHOTERAPIJE

 9. DIJAGNOZA

 10. RAZLIČITI PSIHOTERAPIJSKI PRISTUPI

 11. KVALITATIVNO ISTARAŽIVANJE U PSIHOTERAPIJI

 12. SUPERVIZIJA

 13. KLINIČKA PRAKSA: RAD U VRŠNJAČKIM GRUPAMA I RAD SA KLIJENTIMA POD SUPERVIZIJOM

 14. INDIVIDUALNA TERAPIJA

 15. ZAVRŠNI ISPIT (STUDIJA SLUČAJA)

Opšti pedagoški postupci:

Ovaj program se izvodi različitim metodama nastave i učenja. Osnovna ideja je da studenti uče iz sopstvenog iskustva kroz aktivno učešće. Nastavni plan se izvodi kroz sledeće metode: predavanja, prezentacije, diskusije, igranje uloga, radionice, aktivan rad (uključujući ličnu terapiju) u ulozi studenta-klijenta u malim grupama, demonstracije, seminari itd. Studenti se podstiču da razvijaju refleksivno i kritičko mišljenje, kreativnost, sposobnost sinteze i analize i da se aktivno uključuju i učestvuju.

Procena:

EAGTI-SEB smatra da je veoma važno da svaki student ima mogućnost da pokaže svoje znanje i ono što je iskustveno naučio. Da bi različiti stilovi, sposobnosti i oblasti budućeg razvoja studenata mogli da dođu do izražaja, koriste se različite metode koje uključuju seminarske radove, prezentacije i odgovaranje na pitanja u vezi sa njima. Završni ispit zasnovan je na studiji slučaja i demonstraciji psihoterapijskog rada uživo.

Ukupan broj ECTS bodova za završen program:

93 ECTS

bottom of page